Підсумки виконання

*****************************************************

Реєстр містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва по

Гайворонському району

 

Реєстр містобудівних умов  та обмежень для проектування об’єктів будівництва

Дата та номер наказу про затвердження мстобудівних умов та обмежень

Замовник об’єкта будівництва

Назва об’єкта будівництва

Адреса об’єкта будівництва

Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

План Заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших малобільних груп населення на 2016-2020 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина» по Гайворонському району

 

 

Гайворонська районна державна адміністрація

Центр зайнятості населення

 

Управління Пенсійного фонду у Гайворонському

Аптека №6 районі по вул..Зімоліна, м.Гайворон

Відділення зв’язку

 

Управління соціального захисту населення

Служба у справах дітей.

Архівний відділ

Територіальний центр соціального обслуговування

 

********************************************************

 

ПЕРШИЙ КРОК ДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

 

Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади".

Відповідно до Постанови (№2217а/П1), законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (реєстр. № 2217а) попередньо схвалено.

Зокрема, законопроектом передбачається, що територія України поділена на громади. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.

Передбачається також, що адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Пропонується також вилучити з конституційного регулювання місцеві державні адміністрації та відповідно скасувати інститут голів місцевих державних адміністрацій. Передбачається утворення виконавчих органів місцевого самоврядування громади, які є підконтрольними і підзвітними раді громади.

Для нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування пропонується запровадити інститут префектів. Проектом передбачено, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів України Президент України. Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Законопроектом враховано Комплекс заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, відповідно до якого передбачено, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом.

За матеріалами веб-порталу Верховної Ради України.