Підсумки виконання

*****************************************************

 

План Заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших малобільних груп населення на 2016-2020 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина» по Гайворонському району

 

 

Гайворонська районна державна адміністрація

Центр зайнятості населення

 

Управління Пенсійного фонду у Гайворонському

Аптека №6 районі по вул..Зімоліна, м.Гайворон

Відділення зв’язку

 

Управління соціального захисту населення

Служба у справах дітей.

Архівний відділ

Територіальний центр соціального обслуговування

 

********************************************************

 

ПЕРШИЙ КРОК ДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

 

Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади".

Відповідно до Постанови (№2217а/П1), законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (реєстр. № 2217а) попередньо схвалено.

Зокрема, законопроектом передбачається, що територія України поділена на громади. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.

Передбачається також, що адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Пропонується також вилучити з конституційного регулювання місцеві державні адміністрації та відповідно скасувати інститут голів місцевих державних адміністрацій. Передбачається утворення виконавчих органів місцевого самоврядування громади, які є підконтрольними і підзвітними раді громади.

Для нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування пропонується запровадити інститут префектів. Проектом передбачено, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів України Президент України. Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Законопроектом враховано Комплекс заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, відповідно до якого передбачено, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом.

За матеріалами веб-порталу Верховної Ради України.