29 вересня 2009 року з робочою поїздкою в Гайворонському районі перебував голова обласної державної адміністрації Мовчан В

****************************

05/07/2017

Легалізація зайнятості населення та заробітної плати -

головне завдання сьогодення.

 

            Питання легалізації зайнятості та заробітної плати населення було і залишається надзвичайно актуальним, оскільки саме від величини страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачені внески залежить рівень соціального та пенсійного захисту людини.

         Прозора заробітна плата є одним із резервів наповнення бюджету Фонду, кошти якого витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги.

         Згідно Державного бюджету України на 2017 рік мінімальна заробітна плата з  01 січня 2017 року становить 3200 гривень, яку гарантує держава для кожного пересічного громадянина. Відносини в галузі оплати праці в Україні регулюються більш ніж двома десятками законодавчих і нормативно-правових актів.

         Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

         Статтями 43-46 Конституції України визначено, що кожен громадянин має право на працю, відпочинок, соціальний захист, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату, не нижче встановленого законодавством мінімуму.

         Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України, мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може оплачуватися виконана працівником місячна, погодина норма праці (обсяг робіт).

         Слід відмітити, що державні соціальні гарантії (у тому числі мінімальна заробітна плата) обов’язкові на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Тому, свідоме заниження роботодавцями належного розміру заробітної плати або виплата її "у конверті" є грубим порушенням законодавства у сфері праці.

         Починаючи з 01 січня 2017 року здійснюється суворий контроль з боку Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці та правоохоронних органів за детінізацією фонду заробітної плати та зменшенням чисельності працюючих.

         Розпорядженням голови Гайворонської райдержадміністрації від 08 лютого 2017 року 32-р затверджений склад районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

         За оперативними даними Гайворонського відділення Голованіської ОДПІ ГУ ДФС України у Кіровоградській області в районі, за 6 місяців 2017 року здійснено    25 рейдів, обстежено 135 підприємств, де виявлено 50 "тіньових" робочих місць.

         Станом на 01 липня 2017 року виявлені "тіньові" місця – легалізовано.

         Саме тому, нині над важливим є завдання повернути втрачені ресурси в економіку держави, що дасть можливість збільшити доходи громадян.

         Отже, з 01 січня 2017 року юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю без належного оформлення несуть персональну відповідальність, де на керівника накладається штраф в разі:

         1) фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (96 000 грн.),

         2) встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (9600 грн.),

         3) встановленої законом на момент виявлення порушення; недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32000 грн.),

         4) встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу ", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію," - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32 000 грн.),

         5) встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (9600 грн.).

         Керівники підприємств, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

         На сьогодні структурними підрозділами райдержадміністрації, управління в районі здійснюється щомісячний моніторинг та аналіз відомостей з реєстру страхувальників щодо найманих працівників, у тому числі їх чисельності та фонду оплати праці. В рамках спільної взаємодії між вищевказаними органами кожен страхувальник проходить відповідний аналіз і за наявності ризиків "тіньової" заробітної плати, а також нелегальної найманої робочої сили, або взагалі працює без реєстрації підприємницької діяльності, передається до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття конкретних заходів.

         Захист мінімальних прав та гарантій найманих працівників гарантується державою та є обов’язком для роботодавців всіх форм власності і господарювання.

         Роботодавцям слід пам’ятати, що сплата штрафу не звільняє від обов’язку усунути порушення законодавства про працю.

 

О.СТЕПАНЕНКО

Начальник відділу з питань праці

та соціально-трудових відносин УСЗН

Гайворонської райдержадміністрації

 

****************************

 

"Про стан укладання колективних договорів

за І півріччя 2017 року"

 

Колективний договір підприємства, установи, організації – це найважливіший  локальний нормативно-правовий акт у системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками.

Укладання колективного договору на підприємствах передбачено чинним законодавством і необхідно з метою захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників і власників підприємств усіх форм власності.

Також, згідно чинного законодавства, усі колективні договори та угоди підлягають повідомній реєстрації в органах державної влади.

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорів).

Згідно статті 5 Закону України "Про колективні договори і угоди" умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод. Повідомна реєстрація колективних договорів здійснюється органами місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень розглядають колективні договори і угоди щодо відповідності їх  положень законодавству та у разі виявлення порушень надають рекомендації стосовно їх усунення. В результаті такої організаційної роботи значно покращується якість змісту колективних договорів.

Найпоширеніші зауваження при проведенні повідомної реєстрації – це: невідповідність структури та змісту колективних договорів вимогам статті         7 Закону України "Про колективні договори і угоди" та положенням Кодексу законів про працю України, недотримання вимог трудового законодавства в частині термінів виплати заробітної плати, передбачених статтею 115 Кодексу законів про працю України.

Всього за шість місяців 2017 року на повідомну реєстрацію в управління соціального захисту населення Гайворонської районної державної адміністрації надійшло 7 документів, з яких 4 - колективні договори та 3 - зміни та доповнення до діючих колективних договорів.

Але є ще й такі підприємства, де колективні договори не переглянуті з минулого року та не надані на повідомну реєстрацію, чим порушуються права працівників в частині оплати праці, охорони праці, надання соціальних гарантій та компенсацій.

Також, слід відзначити той факт, що більшість підприємств про колективний договір згадує лише у випадках здійснення на підприємстві перевірки контролюючими чи правоохоронними органами.

Враховуючи вищезазначене та з метою поліпшення роботи щодо виконання  Закону України "Про колективні договори і угоди" (№ 3356-XII від 01.07.1993 року) рекомендуємо:

         Керівникам підприємств, установ та організацій:

-переглянути строки дії та разом з уповноваженими від трудових колективів провести збори щодо переукладання колективних договорів на новий термін або внесення змін до діючих колективних договорів;

-привести норми колективних договорів у відповідність до Закону  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 1774-VIII від              06 грудня 2016 року) згідно із законодавством;

-надати до управління соціального захисту населення Гайворонської райдержадміністрації на повідомну реєстрацію колективні договори та зміни до діючих колективних договорів відповідно до чинного законодавства.

За методичною допомогою, консультацією пропонуємо звертатися до відділу з питань праці та соціально-трудових відносин Управління соціального захисту населення Гайворонської райдержадміністрації за адресою:

м. Гайворон, вул. Гайворонська, 1, каб. 9, тел. 5-08-66

 

 

                                                                                     Т.МАКАРСЬКА

Провідний спеціаліст відділу з

питань праці та соціально-трудових відносин УСЗН Гайворонської

райдержадміністрації

 

 

****************************

 

25 квітня 2017 року, за ініціативою сектору сім'ї та оздоровлення дітей управління соціального захисту населення Гайворонської районної державної адміністрації, був проведений круглий стіл на ему: "Протидія насильству в сім'ї, торгівлі людьми та дотримання гендерної рівності в суспільстві". На засідання круглого столу до управління соцзахисту були запрошені уповноваженні сільських та селищних рад, а також начальник відділу служби у справах дітей Гайворонської районної державної адміністрації  Людмила Стицюра.

В обговоренні порядку денного взяли участь завідувач сектору сім'ї та оздоровлення дітей Євгенія Черній, головний спеціаліст цього сектору Анна Каменєва. Особливий інтерес викликав у присутніх виступ начальника відділу у справах дітей Людмили Стицюри, яка зупинилася на проблематиці торгівлі людьми в Україні та в світі.

По завершенню засідання присутні прийшли до висновку щодо необхідності проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи на постійній основі, зокрема у навчальних закладах та серед сімей які опинились в складних життєвих умовах.

 

 

 

Управління соціального захисту населення

 

****************************

 

 

****************************

 

Виплата разової грошової допомоги до 5 травня у 2017 році


   Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться підготовча робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

     У 2017 році Уряд ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачується до 5 травня. У середньому розміри допомоги збільшені до 26 % порівняно з минулим роком. Зокрема, учасники бойових дій отримають допомогу на 280 грн. вищу, ніж у 2016 році.

     Так, на засіданні Уряду України 05 квітня 2017 року ухвалено рішення про збільшення разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» для виплати у поточному році. Допомога до 5 травня надаватиметься у таких розмірах:

1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: інвалідам I групи – 3500 гривень; інвалідам II групи – 3100 гривень; інвалідам III групи – 2700 гривень;

2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1200 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3500 гривень;

4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 600 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 500 гривень.

     Цього року грошову допомогу всього отримають близько 1400 ветеранів війни, які проживають на території Гайворонського району.

     Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.

     Управління соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, формують списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управління соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.

 

Заступник начальника

управління соціального захисту

населення                                                                            Т.БАБЧУК

 

 

****************************

 

"Про стан укладання колективних договорів

за 1 квартал 2017 року"

 

Статтею 2 Закону України "Про колективні договори і угоди", частиною  7 статті 65 Господарського Кодексу України передбачено, що на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Укладання колективного договору на підприємствах передбачено чинним законодавством і необхідно з метою захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників і власників підприємств усіх форм власності. Також, згідно чинного законодавства, усі колективні договори та угоди підлягають повідомній реєстрації в органах державної влади. Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорів).

Згідно статті 5 Закону України "Про колективні договори і угоди" умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод. Повідомна реєстрація колективних договорів здійснюється органами місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень розглядають колективні договори і угоди щодо відповідності їх  положень законодавству та у разі виявлення порушень надають рекомендації стосовно їх усунення. В результаті такої організаційної роботи значно покращується якість змісту колективних договорів.

Найпоширеніші зауваження при проведенні повідомної реєстрації – це: невідповідність структури та змісту колективних договорів вимогам статті         7 Закону України "Про колективні договори і угоди" та положенням Кодексу законів про працю України, недотримання вимог трудового законодавства в частині термінів виплати заробітної плати, передбачених статтею 115 Кодексу законів про працю України.

Всього за три місяці 2017 року на повідомну реєстрацію в управління соціального захисту населення Гайворонської районної державної адміністрації надійшло 4 колективних договори.

Але є ще й такі підприємства, де колективні договори не переглянуті з минулого року та не надані на повідомну реєстрацію, чим порушуються права працівників в частині оплати праці, охорони праці, надання соціальних гарантій та компенсацій.

Також, слід відзначити той факт, що більшість підприємств про колективний договір згадує лише у випадках здійснення на підприємстві перевірки контролюючими чи правоохоронними органами.

Враховуючи вищезазначене та з метою поліпшення роботи щодо виконання  Закону України "Про колективні договори і угоди" (№ 3356-XII від 01.07.1993 року), Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України",  (№ 1774-VIII від 06 грудня 2016 року) рекомендуємо:

Керівникам підприємств, установ та організацій:

-переглянути строки дії та разом з уповноваженими від трудових колективів провести збори щодо переукладання колективних договорів на новий термін або внесення змін до діючих колективних договорів;

-привести норми колективних договорів у відповідність до Закону  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 1774-VIII від  06 грудня 2016 року) згідно із законодавством;

-надати до управління соціального захисту населення Гайворонської райдержадміністрації на повідомну реєстрацію колективні договори та зміни до діючих колективних договорів відповідно до чинного законодавства.

За методичною допомогою, консультацією пропонуємо звертатися до відділу з питань праці та соціально-трудових відносин Управління соціального захисту населення Гайворонської райдержадміністрації за адресою:  м. Гайворон, вул. Гайворонська, 1, каб. 9, тел. 5-08-66

 

 

                                                                                     Т.МАКАРСЬКА

Провідний спеціаліст відділу з

питань праці та соціально-трудових відносин УСЗН Гайворонської

райдержадміністрації

 

****************************

 

Легалізація зайнятості населення та заробітної плати -

головне завдання сьогодення.

 

            Питання легалізації зайнятості та заробітної плати населення було і залишається надзвичайно актуальним, оскільки саме від величини страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачені внески залежить рівень соціального та пенсійного захисту людини.

            Прозора заробітна плата є одним із резервів наповнення бюджету Фонду, кошти якого витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги.

            Згідно Державного бюджету України на 2017 рік мінімальна заробітна плата з  01 січня 2017 року становить 3200 гривень, яку гарантує держава для кожного пересічного громадянина.

            Відносини в галузі оплати праці в Україні регулюються більш ніж двома десятками законодавчих і нормативно-правових актів.

            Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

            Статтями 43-46 Конституції України визначено, що кожен громадянин має право на працю, відпочинок, соціальний захист, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату, не нижче встановленого законодавством мінімуму.

            Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України, мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може оплачуватися виконана працівником місячна, погодина норма праці (обсяг робіт).

            Слід відмітити, що державні соціальні гарантії (у тому числі мінімальна заробітна плата) обов’язкові на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Тому, свідоме заниження роботодавцями належного розміру заробітної плати або виплата її "у конверті" є грубим порушенням законодавства у сфері праці.

            Починаючи з 01 січня 2017 року здійснюватиметься суворий контроль з боку Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці та правоохоронних органів за детінізацією фонду заробітної плати та зменшенням чисельності працюючих.

            Розпорядженням голови Гайворонської райдержадміністрації від 08 лютого 2017 року 32-р затверджений склад районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

            За оперативними даними Гайворонського відділення Голованіської ОДПІ ГУ ДФС України у Кіровоградській області в районі, за І квартал 2017 року здійснено    14 рейдів, обстежено 72 підприємства, де виявлено 31 "тіньове" робоче місце.

            Станом на 01 квітня 2017 року виявлені "тіньові" місця – легалізовано.

            Саме тому, нині над важливим є завдання повернути втрачені ресурси в економіку держави, що дасть можливість збільшити доходи громадян.

            Отже, з 01 січня 2017 року юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю без належного оформлення несуть персональну відповідальність, де на керівника накладається штраф в разі:

            1) фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (96 000 грн.),

            2) встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (9600 грн.),

            3) встановленої законом на момент виявлення порушення; недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32000 грн.),

            4) встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу ", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію," - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32 000 грн.),

            5) встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (9600 грн.).

            Керівники підприємств, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

            На сьогодні структурними підрозділами райдержадміністрації, управління в районі здійснюється щомісячний моніторинг та аналіз відомостей з реєстру страхувальників щодо найманих працівників, у тому числі їх чисельності та фонду оплати праці. В рамках спільної взаємодії між вищевказаними органами кожен страхувальник проходить відповідний аналіз і за наявності ризиків "тіньової" заробітної плати, а також нелегальної найманої робочої сили передається до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття конкретних заходів.

            Захист мінімальних прав та гарантій найманих працівників гарантується державою та є обов’язком для роботодавців всіх форм власності і господарювання.

            Роботодавцям слід пам’ятати, що сплата штрафу не звільняє від обов’язку усунути порушення законодавства про працю.

 

О.СТЕПАНЕНКО

Начальник відділу з питань праці

та соціально-трудових відносин УСЗН

Гайворонської райдержадміністрації

 

****************************

 

Атестація робочих місць за умовами праці –

дієвий захід соціального захисту працівників

 

Основна мета атестації — регулювати відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах праці.

Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах і в організаціях проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від    1 серпня 1992 року № 442 (далі— Порядок № 442), та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року  № 41.

 Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організаціїв строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років, за умови, якщо впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце).     Відповідальність за вчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації (п. 4 Порядку № 442).

Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

Саме атестаційна комісія підприємства, яка здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням робіт на всіх етапах атестації, визначає перелік робочих місць, що підлягають атестації, серед них інженерно-технічних працівників.

Завершення атестації оформляється наказом по підприємству, організації, яким затверджується перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством, серед них право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками №1 або №2. Цей перелік погоджується з виборним органом

первинної профспілкової організації (профспілковим представником)і зберігається протягом 75 років.

Витяги з наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці в частині підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення за відповідним списком додають до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку. Саме цей документ є підставою для зарахування певного періоду роботи працівника до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.           Відповідно до пункту 4.2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 року № 383 (далі— Порядок         383), результати атестації (як уперше проведеної, так і чергової) застосовуються під час обчислення стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж п’яти років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на цьому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Якщо докорінно змінилися умови і характер праці, для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах слід проводити позачергову атестацію. У разі підтвердження цього права за результатами вперше проведеної атестації, до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на цьому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи упродовж наступних п’яти років з урахуванням вимог вказаного пункту 4.2 Порядку № 383.

 Станом на 01 січня 2017 року у реєстрі підприємств, організацій, установ із шкідливими умовами праці в Гайворонському районі включено 72 підприємства, в яких атестації підлягають 875 робочих місць. Проведена атестація робочих місць на                               58 підприємствах, атестовано 821 робоче місці, що становить 80,5% до виконання.

Направлено 14 відповідних направлень до керівників суб’єктів різних форм господарювання, де термін дії атестації закінчився. Керівникам підприємств особисто необхідно звернути увагу на своєчасність проведення чергових атестацій.

Одним із заходів впливу на керівників підприємств, де не проводиться атестація робочих місць або порушуються терміни її проведення, є адміністративна відповідальність.

Вступив в дію Закон України № 4714-ІV "Про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю". Цим законом передбачена відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності.

 

 

Т.Г.Яценко

головний спеціаліст відділу з питань праці та соціально-трудових відносин УСЗН

Гайворонської РДА

 

****************************

 

"Про зміни у законодавстві щодо мінімальної заробітної плати"

 

В грудні 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон № 1774-VIII від 06 грудня 2016 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким внесено зміни до ст.ст. 95, 96, 265 КЗпП і ст.ст 3, 31, 6, 10 Закону "Про оплату праці".

Вищевказаним законом передбачено, що з 1 січня 2017 року змінюється поняття мінімальної зарплати. Під нею мається на увазі встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Мінімальна зарплата лишається державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Своєю чергою, вищевказаним законом, виключено норму, за якою до мінімальної зарплати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Водночас розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.

Якщо ж нарахована зарплата за виконану місячну норму праці є нижчою за розмір мінімальної зарплати, тоді роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісяця одночасно з виплатою зарплати.

Також звертаємо особливу увагу роботодавців на те, що під час обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо розмір зарплати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної зарплати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Водночас маємо норму, яка вказує: мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюється в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року              (у 2017 році — 1600 грн).

Окрім того, Прикінцевими та перехідними положеннями Закону                      № 1774 передбачено, що мінімальна зарплата після 01 січня 2017 року не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів і заробітної плати працівників й інших виплат.

Мінімальна зарплата після 01 січня.2017 року не застосовується як розрахункова величина в колдоговорах та угодах усіх рівнів. Сторонам, які уклали колдоговори й угоди, у 3-місячний строк мають привести їх норми у відповідність із Законом України № 1774-VIII від 06 грудня 2016 року                "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", відповідно до законодавства.

До внесення змін у колдоговори й угоди всіх рівнів щодо незастосування мінімальної зарплати як розрахункової величини вона застосовується в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Також, з 1 січня 2017 року збільшена фінансова відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю.

Так, законом України від 06 грудня 2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", зокрема, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), якою передбачено відповідальність за порушення законодавства про працю.

А саме, юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати                    (96 000 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (9 600 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32 000 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України                "Про військовий обов’язок і військову службу ", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ", -                    у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32 000 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні -                                   у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (9600 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення.

У разі, якщо має місце недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, розмір штрафу складе 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (320 000 гривень).

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим частини другої статті 265 КЗпП України, загрожує роботодавцям штрафом у розмірі 3200 гривень.

Передбачені частиною другою статті 265 КЗпП України фінансові санкції накладаються територіальними управліннями Державної служби України з питань праці, яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Штрафи можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на органи державної виконавчої служби.

Роботодавцям слід пам’ятати, що сплата штрафу не звільняє  від обов’язку усунути порушення законодавства про працю.

 

Олександр Степаненко

Начальник відділу з питань праці

та соціально - трудових відносин

 

Управління соціального захисту населення

 

ПРО ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

ЩОДО УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

У 2017 РОЦІ

 

Останнім часом окремими роботодавцями району ставиться під сумнів необхідність укладання колективного договору та недооцінюється його роль в регулюванні відносин між власником та трудовим колективом, у зв'язку з чим вважаємо за необхідне звернути увагу роботодавців на значення колективного договору: він є важливим локальним нормативно-правовим актом, що визначає умови праці працівників підприємства; сприяє прозорості взаємовідносин між роботодавцем і трудовим колективом; сприяє реалізації норм трудового законодавства; знижує соціальну напругу в трудовому колективі, перешкоджає виникненню конфліктних ситуацій.

Наявність якісного колективного договору необхідна не тільки найманим працівникам та профспілковим організаціям, а й безпосередньо роботодавцю, оскільки це є ознакою стабільності підприємства та сприяє уникненню трудових конфліктів.

Обов’язковість укладання колективного договору, зокрема, зумовлена тим, що в колективному договорі конкретизуються нормативні положення законодавства загального характеру, встановлюються особливості оплати праці працівників конкретного підприємства, конкретизується тривалість відпустки та додатково встановлюються пільги і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці, заповнюються прогалини у трудовому законодавстві, які стосуються не окремо взятого працівника, а є загальними для всіх членів трудового коллективу.

Слід зазначити, що хоча законодавство не містить норм, які передбачають відповідальність за відсутність колективного договору, статтею 17 Закону України "Про колективні договори і угоди" передбачено відповідальність за ухилення від участі в переговорах.

Так, на осіб, які представляють роботодавців чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору чи навмисно порушили строк або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. Законодавством також передбачена і адміністративна відповідальність.

В грудні 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон № 1774-VIII від 06 грудня 2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень якого передбачено, що мінімальна заробітна плата після 1 січня 2017 року не застосовується, як розрахункова величина, у колективних договорах та угодах усіх рівнів.

Сторони, які уклали колективні договори і угоди мають до 1 квітня 2017 року привести їх норми у відповідність із цим Законом згідно із законодавством. До внесення змін та доповнень до колективних договорів і угод щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

         Примітка: згідно ст. 7 Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік"(№ 1801-VIII від 21.12.2016р.), розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2017 році становить: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень,  з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні.

Всього за 2016 рік на повідомну реєстрацію в управління соціального захисту населення Гайворонської райдержадміністрації надійшло 84 документа, з яких, 80 – колективні договори та 4 – зміни і доповнення до діючих колективних договорів.

Враховуючи вищезазначене та з метою поліпшення роботи щодо виконання Закону України «Про колективні договори і угоди» (№ 3356-XII від 01.07.1993 року), Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»,  (№ 1774-VIII від 06 грудня 2016 року) рекомендуємо:

 

Керівникам підприємств, установ та організацій:

-переглянути строки дії та разом з уповноваженими від трудових колективів провести збори щодо переукладання колективних договорів на новий термін;

-привести норми колективних договорів у відповідність до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  (№ 1774-VIII від  06 грудня 2016 року) згідно із законодавством;

-надати до управління соціального захисту населення Гайворонської райдержадміністрації на повідомну реєстрацію колективні договори та зміни та доповнення до діючих колективних договорів в строк до 01 квітня 2017 року.

За методичною допомогою, консультацією пропонуємо звертатися до відділу з питань праці та соціального захисту населення Гайворонської райдержадміністрації за адресою: м. Гайворон, вул. Гайворонська, 1, каб. 9, тел. 5 08 66

 

Відділ з питань праці

та соціально-трудових

відносин УСЗН  РДА

 

 

Управління соціального захисту населення

 

Про удосконалення порядку надання державної соціальної допомоги

деяким  категоріям осіб

 

30 листопада 2016 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою, зокрема, внесено зміни до чотирьох порядків:

- надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

- призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми;

-призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Прийнятою постановою передбачено єдиний підхід при визначенні права на призначення державної соціальної допомоги, а саме, для фізичних осіб – підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи враховувати дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць, для фізичних осіб – підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, – трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – чотирьох розмірів прожиткового мінімуму.

З метою спрощення процедури подання документів громадянами, прийнятою постановою вилучено довідку про склад сім’ї із переліку необхідних документів. Інформація про склад сім’ї заявника зазначатиметься в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

У новостворених об’єднаних територіальних громадах прийом документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги, здійснюватиметься уповноваженою особою, яка передаватиме їх до органів соціального захисту для опрацювання.

Крім цього, у „Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  27 грудня 2001 року  № 1751:

- розширено категорії жінок, незастрахованих у системі загальнообов’язкового державного страхування, які мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

- передбачено подання для призначення допомоги при народженні дитини заяви в електронній формі з використанням телекомунікаційних систем.

 

 

Про внесення змін до Закону України “Про психіатричну допомогу”

 

06 грудня 2016 року  Верховна Рада України прийняла Закону України “Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України”, яким вносяться зміни до низки Законів України зокрема до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу” в частині надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за ним.

Даними змінами передбачено, що з 01 січня 2017 року розмір грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за ним, розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (1544,00 грн.).

Звертаємо увагу, що виплата зазначеної допомоги у січні 2017 року  буде проведена з урахуванням вищевказаних змін.

 

 

"Про стан укладання колективних договорів

 за 2016 рік"

 

         Колективний договір підприємства, установи, організації найважливіший локальний нормативно-правовий акт у системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками

         При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів здійснюється експертиза щодо відповідності їх положень нормам законодавства, Генеральній, регіональній, галузевим угодам.

         Особлива увага звертається на наявність зобов'язань власника по ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.

         Найпоширеніші зауваження при проведенні експертизи – це: невідповідність структури та змісту колективних договорів вимогам статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» та положенням Кодексу законів про працю України, недотримання вимог трудового законодавства в частині термінів виплати заробітної плати, передбачених статтею 115 Кодексу законів про працю України, відсутність положень щодо умов, форм, системи оплати праці, порушення прав працівників, передбачених Законом України «Про відпустки» та Законом України «Про охорону праці».

         Враховуючи зазначене та згідно із нормами законодавства, Міністерство соціальної політики України рекомендує під час ведення колективних переговорів ініціювати включення до територіальних угод положень щодо:

         Соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

         забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", зокрема з урахуванням норм статті 18;

         профілактика ВІЛ-інфекції/Сніду та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущенню випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.

         Всього за 2015 рік та початок 2016 року на повідомну реєстрацію в управління соціального захисту населення райдержадміністрації надійшло           82 документа, з яких 79 – колективних договорів та 3 – зміни і доповнення до діючих колективних договорів.

         Також, слід відзначити той факт, що більшість підприємств про колективний договір згадує лише у випадках здійснення на підприємстві перевірки контролюючими чи правоохоронними органами.

         Таким чином, пріоритетними напрямами діяльності в 2016 році залишаються:

- вдосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, підвищення ролі колективних договорів в регулюванні питань оплати, умов і охорони праці, зайнятості;

- забезпечення експертизи і повідомної реєстрації колективних договорів, контроль за їх виконанням;

- сприяння працівникам і роботодавцям в розвитку колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, залучення до колективно-договірних відносин працівників малого бізнесу.

         З метою поліпшення роботи щодо виконання  Закону України «Про колективні договори і угоди» пропонується:

 

Керівникам підприємств, установ та організацій:

 

         -переглянути строки дії та разом з уповноваженими від трудових колективів провести збори щодо переукладання на новий термін або внесення змін до діючих колективних договорів.

         надати до управління соціального захисту населення райдержадміністрації на повідомну реєстрацію колективні договори в строк         до 26 грудня 2016 року.

 

О.Степаненко

Начальник відділу

з питань праці та соціально-трудових відносин

УСЗН РДА

 

 

"Про стан укладання колективних договорів

 за 9 місяців 2016 року"

 

         Колективний договір підприємства, установи, організації найважливіший локальний нормативно-правовий акт у системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками

         При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів здійснюється експертиза щодо відповідності їх положень нормам законодавства, Генеральній, регіональній, галузевим угодам.

         Особлива увага звертається на наявність зобов'язань власника по ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.

         Найпоширеніші зауваження при проведенні експертизи – це: невідповідність структури та змісту колективних договорів вимогам статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» та положенням Кодексу законів про працю України, недотримання вимог трудового законодавства в частині термінів виплати заробітної плати, передбачених статтею 115 Кодексу законів про працю України, відсутність положень щодо умов, форм, системи оплати праці, порушення прав працівників, передбачених Законом України «Про відпустки» та Законом України «Про охорону праці».

         Враховуючи зазначене та згідно із нормами законодавства, Міністерство соціальної політики України рекомендує під час ведення колективних переговорів ініціювати включення до територіальних угод положень щодо:

         Соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

         забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", зокрема з урахуванням норм статті 18;

         профілактика ВІЛ-інфекції/Сніду та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущенню випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.

         Всього за 2015 рік та початок 2016 року на повідомну реєстрацію в управління соціального захисту населення райдержадміністрації надійшло           39 документів, з яких 31 – колективних договорів та 8 – змін і доповнень до діючих колективних договорів.

         Також, слід відзначити той факт, що більшість підприємств про колективний договір згадує лише у випадках здійснення на підприємстві перевірки контролюючими чи правоохоронними органами.

         Таким чином, пріоритетними напрямами діяльності в 2016 році залишаються:

- вдосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, підвищення ролі колективних договорів в регулюванні питань оплати, умов і охорони праці, зайнятості;

- забезпечення експертизи і повідомної реєстрації колективних договорів, контроль за їх виконанням;

- сприяння працівникам і роботодавцям в розвитку колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, залучення до колективно-договірних відносин працівників малого бізнесу.

         З метою поліпшення роботи щодо виконання  Закону України «Про колективні договори і угоди» пропонується:

 

Керівникам підприємств, установ та організацій:

 

         -переглянути строки дії та разом з уповноваженими від трудових колективів провести збори щодо переукладання на новий термін або внесення змін до діючих колективних договорів.

         надати до управління соціального захисту населення райдержадміністрації на повідомну реєстрацію колективні договори в строк до 15 жовтня 2016 року.

 

О.Степаненко

Начальник відділу

з питань праці та соціального

УСЗН РДА

 

 

 

У Кіровоградській області здійснює прийом громадян радник міністра соціальної політики з питань вимушених переселенців

З 01 серпня 2016 року у Кіровоградській області на посаду радника Міністра соціальної політики України з питань внутрішньо переміщених осіб  призначено Кулачко Валентину Вініамінівну                 (тел.: 0953329452).

Радником Міністра соціальної політики України Кулачко Валнтиною Вініамінівною здійснюється прийом громадян з числа внутрішньо переміщених осіб в Кіровоградській обласній державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, каб № 12.

Прийом ведеться щовівторка, щочетверга з 9 до 18 години, обідня перерва з 13 до 14 години.

 

 

До уваги внутрішньо переміщених осіб

 

  Кабінетом Міністрів України 8 червня 2016 року прийнято постанови № 352 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від      01 жовтня 2014 р. № 509” та  № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

Цими рішеннями Уряд врегулював питання обліку внутрішньо переміщених осіб, удосконалив систему призначення (відновлення) та здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам.

Зокрема, врегульовано питання перереєстрації довідок тих внутрішньо переміщених осіб, у яких адресою місця проживання зазначено адресу місцезнаходження органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх підрозділів, що не передбачено чинним законодавством. Такі особи матимуть можливість протягом місяця або протягом двох місяців, у разі наявності обґрунтованих причин, перереєструватися та отримати нову довідку. Також документ дозволить повноцінно реалізувати права та свободи: - внутрішньо переміщених осіб, які є іноземцями та особами без громадянства; - внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованій та непідконтрольній українській владі території, але не мали реєстрації місця проживання на цій території; - неповнолітніх та малолітніх дітей, які переміщуються без супроводження законних представників; - осіб, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі, та мають реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій та непідконтрольній українській владі території; - військовослужбовців, які проходили військову службу на тимчасово окупованій території України.

Також передбачено здійснення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення перевірки наведених у довідці про взяття на облік відомостей про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи та складання акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Це стосується лише тих внутрішньо переміщених осіб, які є отримувачами соціальних виплат, субсидій та пільг. Рішення про виплату внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), субсидій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування будуть приймати Комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворені районними, районними у містах Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх створення) рад. Таким чином, спрощено порядок обліку внутрішньо переміщених осіб та забезпечено дієвий контроль в системі здійснення соціальних виплат, субсидій внутрішньо переміщеним особам.

 

Міністерство соціальної політики України роз’яснює питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

 

Кабінетом Міністрів України 8 червня 2016 року прийнято постанови № 352 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509” та  № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

З метою запровадження єдиних підходів щодо виконання вищезазначених рішень Уряду та відповідно до пункту 4 протокольного рішення від 16 червня 2016 р. за результатами селекторної наради під головуванням Віце-прем’єр – міністра Павла Розенка щодо організації роботи з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, надаються відповіді з найбільш актуальних питань, які надходять з регіонів.

Запитання 1. Щодо термінів дії довідок внутрішньо переміщених осіб.

Відповідь: Довідки, що були видані внутрішньо переміщеним особам з 13 січня 2016 року (включно) є дійсними та діють безстроково незважаючи на відсутність відповідної відмітки ДМС, крім довідок, дію яких було скасовано з підстав, передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі - Закон), а також довідок, в яких адресою місця проживання внутрішньо переміщеної особи вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає.

Довідки, що були видані внутрішньо переміщеним особам до 13 січня 2016 року, і які були дійсними на момент набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», також є чинними та діють безстроково, крім довідок, дію яких було скасовано з підстав передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі - Закон), а також довідок, в яких адресою місця проживання внутрішньо переміщеної особи вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає.

Довідки, в яких адресою місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, діють до 20 липня 2016 року.

З метою уникнення випадків припинення виплат внутрішньо переміщеним особам після 20 липня 2016 року такі особи мають поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про своє фактичне місце проживання і до 20 липня 2016 року отримати нову довідку внутрішньо переміщеної особи.

 

Запитання 2. Отримання окремої довідки на дітей у разі, якщо інформацію про дитину було внесено до довідки одного з батьків.

Відповідь:  Окремі довідки на дітей видаються внутрішньо переміщеним особам лише за потреби у разі звернення одного з батьків або законного представника дитини. При цьому довідка того з батьків, до якої було включено інформацію про дитину, підлягає заміні з видачею нової довідки без включення до неї інформації про дітей.

Відомості про батьків до довідки дитини не вносяться.

Запитання 3. Щодо продовження здійснення соціальних виплат (у т.ч. пенсій) за довідками, що були дійсними на дату набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України № 352 (11.06.2016).

Відповідь:  Виплати, які станом на 11 червня 2016 року проводилися за дійсними довідками, продовжуються. В термін до 14 грудня 2016 року структурний підрозділ з питань соціального захисту населення проводить обстеження місця фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики. Наступне обстеження проводиться протягом шести місяців з дати складання попереднього акту.

 

Запитання 4. Щодо порядку відновлення соціальних виплат (у т.ч. пенсій) за довідками, що втратили чинність або були скасовані відповідно до статті 12 Закону до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України № 352 (11.06.2016).

Відповідь:  Відновлення соціальних виплат за довідками, що були скасовані відповідно до статті 12 Закону, здійснюється після видачі нової довідки відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365.

У випадках, коли скасування довідки з підстав, визначених у статті 12 Закону, відбулося до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 (14.06.2016 р.), норма щодо повторного призначення соціальних виплат лише через шість місяців не застосовується.

Виплати таким особам відновлюються з дати звернення особи до органу, що здійснює відповідні соціальні виплати.

Відновлення соціальних виплат (в тому числі пенсій) за довідками, які були чинними станом на 13.01.2016 року, але у яких була відсутня відмітка ДМС, здійснюється відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 за рішенням Комісії з дня припинення виплати.

 

Запитання 5. Щодо порядку видачі довідки внутрішньо переміщеним особам до внесення змін у програмне забезпечення.

 Відповідь: До надходження у регіони доопрацьованого програмного забезпечення (орієнтовно – 30.06.2016) необхідні реквізити до форми довідки вносяться посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в ручному режимі. При цьому, запис до довідки затверджується посадовою особою та скріплюється печаткою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

 01/07/2016

 

 

Щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати

 

         На виконання п.5 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 квітня 2016 року №144-р "Про стан економічного і соціального розвитку міст і районів за 2015 рік та основні завдання щодо його поліпшення у 2016 році" в районній державній адміністрації від 15 квітня 2016 року № 01-18/22/1 затверджено новий склад робочої групи із координації роботи щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати та легалізації її виплати працівникам.

         Так, за квітень – травень 2016 року під керівництвом заступника голови районної державної адміністрації вже проведено 3 засідання робочої групи із координації роботи щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати та легалізації її виплати працівникам, де заслухано 22 керівника різних форм власності.

         На засіданні робочої групи розглядались питання щодо підвищення розміру виплати заробітної плати до рівня вище від середнього, у відповідних галузях.

___________________

 

Про стан укладання

колективних договорів

 

         Колективний договір підприємства, установи, організації найважливіший локальний нормативно-правовий акт у системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками

         При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів здійснюється експертиза щодо відповідності їх положень нормам законодавства, Генеральній, регіональній, галузевим угодам.

         Особлива увага звертається на наявність зобов'язань власника по ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.

         Найпоширеніші зауваження при проведенні експертизи – це: невідповідність структури та змісту колективних договорів вимогам статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» та положенням Кодексу законів про працю України, недотримання вимог трудового законодавства в частині термінів виплати заробітної плати, передбачених статтею 115 Кодексу законів про працю України, відсутність положень щодо умов, форм, системи оплати праці, порушення прав працівників, передбачених Законом України «Про відпустки» та Законом України «Про охорону праці».

         Враховуючи зазначене та згідно із нормами законодавства, Міністерство соціальної політики України рекомендує під час ведення колективних переговорів ініціювати включення до територіальних угод положень щодо:

         Соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

         забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", зокрема з урахуванням норм статті 18;

         профілактика ВІЛ-інфекції/Сніду та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущенню випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.

         Всього за 2015 рік та І квартал 2016 року на повідомну реєстрацію в управління соціального захисту населення райдержадміністрації надійшло  36 документів, з яких 29 – колективних договорів та 7 – змін і доповнень до діючих колективних договорів.

         Також, слід відзначити той факт, що більшість підприємств про колективний договір згадує лише у випадках здійснення на підприємстві перевірки контролюючими чи правоохоронними органами.

         Таким чином, пріоритетними напрямами діяльності в 2016 році залишаються:

- вдосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, підвищення ролі колективних договорів в регулюванні питань оплати, умов і охорони праці, зайнятості;

- забезпечення експертизи і повідомної реєстрації колективних договорів, контроль за їх виконанням;

- сприяння працівникам і роботодавцям в розвитку колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, залучення до колективно-договірних відносин працівників малого бізнесу.

         З метою поліпшення роботи щодо виконання  Закону України «Про колективні договори і угоди» пропонується:

 

         Керівникам підприємств, установ та організацій:

 

         -переглянути строки дії та разом з уповноваженими від трудових колективів провести збори щодо переукладання на новий термін або внесення змін до діючих колективних договорів.

         надати до управління соціального захисту населення райдержадміністрації на повідомну реєстрацію колективні договори в строк до 01 травня 2016 року.

22/04/2016

 

 

Як не стати жертвою "торгівлі людьми".

 

Проблема торгівлі людьми – одного з найнегативніших явищ сучасного суспільства – уперше була піднята правозахисниками на початку ХХ століття. У той час особлива увага приділялася жінкам з Великобританії, яких змушували до проституції в країнах континентальної Європи. Так з'явився термін ”біле рабство”, який пізніше поширився на загальне поняття торгівлі людьми.

З тих пір феномен торгівлі людьми піддається постійному аналізу і є предметом багатьох суперечок і дискусій. Однак якщо подивитися на більшість документів, публікацій, виступів з проблеми, то стане очевидно, що часто поняття "торгівля людьми" обмежується "торгівлею жінками". Однак поняття "торгівля людьми" є більш широким: об'єктом цього злочину може бути будь-яка особа, незалежно від статі і віку.

На даний момент найбільш повне визначення торгівлі людьми дає "Протокол з попередження торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми", який доповнює Конвенцію ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю. Протокол є основним сучасним документом, спрямованим на боротьбу з цим злочином. Він визначає торгівлю людьми як: Здійснення з метою експлуатації вербування, перевезення, передачі, приховання чи отримання людей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю стану або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.

З приведених вище визначень випливає, що торгівля людьми – це сукупність таких ознак: вербування, перевезення, передача, продаж, усиновлення (удочеріння) у комерційних цілях, використання в порнобізнесі, використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, примус до заняття проституцією, рабство і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу, використання шантажу, погроз, насильства.

Закон України від 20 вересня 2011 року "Про протидію торгівлі людьми" визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам. На території нашої держави допомогу надає Міжнародна асоціація «Ла Страда», яку підтримують основні світові організації.

Законодавча база, яка стосується даного питання, досить широка. Перелік найважливіших документів:

·                   Конституція України

·                   Гаазька міністерська декларація Європейських рекомендацій щодо ефективних заходів по запобіганню та боротьбі з торгівлею жінками з метою сексуальної експлуатації

·                   Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми

·                   Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

·                   Конвенція про рабство

·                   Закон України "Про протидію торгівлі людьми" 20 вересня 2011

·                   Закон України "Про імміграцію" 7 червня 2001 року

·                   Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22 вересня 2011 року

·                   Постанова Кабінету Міністрів України «Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми» від 18 січня 2012 року № 29

·                   Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» від 25 липня 2012 р. № 660

·                   Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

Хто є постраждалим від торгівлі людьми

Постраждалими від торгівлі людьми є чоловіки, жінки та діти всіх національностей та класів. Постраждалими часто є честолюбні молоді люди, які шукають на кращі економічні можливості. Злочинці користуються їх надіями та мріями та продають їх в експлуатацію та рабство.

Більшість постраждалих від торгівлі людьми вважають, що їхнє рішення мігрувати у пошуках кращого працевлаштування – це підконтрольний їм процес. Вони не усвідомлюють, що від самого початку їх обманюють аби лише створити ситуацію, в якій їх можна буде експлуатувати.

Постраждалим від торгівлі людьми можете бути Ви чи хтось, кого Ви добре знаєте.

Як запобігти рабства

Запам’ятайте і розкажіть своїм рідним та друзям про 10 правил безпеки:

1.     Не вірте рекламі фірми, яка не відповідає вимогам законодавства України (не вказує повної назви фірми, її адреси, номеру ліцензії та органу ліцензування, що її видав). Торгівці людьми можуть ввести Вас в оману, використовуючи:

§         Різноманітні фірми-посередники з працевлаштування за кордоном

§         Туристичні, шлюбні та модельні агенції, служби знайомства, агенції шоу –бізнесу

§         Оголошення, рекламу в ЗМІ та Інтернеті

§         Незнайомих людей, а часом навіть Ваших родичів, друзів, сусідів, знайомих.

2.     Не ведіть переговори про навчання, працевлаштування чи шлюб наодинці з агентом

§         Запросіть взяти участь у переговорах довірену особу – це може бути Ваш юрист або хтось із Ваших близьких.

§         Перевірте, чи має фірма ліцензію на надання відповідних послуг (навчання, працевлаштування за кордоном). Таку інформацію Ви можете отримати в  Державному центрі зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України.

3.     Зв’яжіться з Посольством країни, куди Ви плануєте подорож та дізнайтесь про правила щодо працевлаштування або навчання  іноземців.

4.     Особисто оформлюйте пакет документів та самі сплачуйте за послуги. Це не дасть можливості торгівцям людьми втягнути Вас у боргову залежність або вчинити злочин стосовно інших осіб за Вашими документами. Не користуйтеся послугами незнайомих осіб, які пропонують Вам допомогу в оформленні виїзних документів, продовженні терміну перебування на території іноземної держави. 

Майте на увазі:

Термін перебування  у іноземній країні зазначено у візі.

Туристична чи гостьова віза не дають право на легальне працевлаштування. Це незаконно.

5.     Обов’язково укладайте відповідний контракт, складений зрозумілою для Вас мовою у двох примірниках, один з яких залишається у Вас. 

6.     За жодних обставин нікому не довіряйте документів, що засвідчують Вашу особу.

7.     Обов’язково залиште рідним ксерокопію свого паспорта громадянина України, закордонного паспорта, візи, контракту про навчання чи працевлаштування, свідоцтва про народження, проїзних документів та нещодавно зроблені фотографії, а також номер телефону й адресу, де Ви збираєтеся зупинитися.

З питань встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми звертайтесь до управління соціального захисту населення райдержадміністрації: 26300, вул.. Гайворонська 1, м. Гайворон Кіровоградської області, тел.. для довідок: 5-08-66; 2-10-65.

 

 

 

 

 

 

Гендерна рівність – це рівні права і можливості для жінок та чоловіків у суспільстві, рівні умови для реалізації прав людини, участі в національному, політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку, отриманні рівних винагород за результатами праці.

 

Економічна нерівність жінок підтримується системою гендерної нерівності на ринку праці. Насамперед це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей самореалізуватися різними шляхами, серед яких чільне місце посідає кар'єрне просування сходинками бюрократичного, професійного чи фінансового успіху. По службових щаблях просувають переважно чоловіків. Натомість жінки мають більше проблем, ніж чоловіки, – як у разі звільнення, так і при працевлаштуванні.

Наявна в суспільстві дискримінація за ознакою статі виявляється у невизнанні виробничої праці жінок у домашньому господарстві як соціально значущої. З урахуванням домашніх обов’язків жінки в середньому зайняті різними видами робіт майже на 25% часу більше ніж чоловіки. Вибудовується цікавий ланцюжок соціальних ролей і прав жінок в українському суспільстві. Хоча жінки страждають в основному від агресії чоловіків, та кількість чоловіків, які потерпають від насильства з боку тих же чоловіків, значно вища. Там, де жінка традиційно втече чи уникатиме небезпечної ситуації, традиційна чоловіча гендерна роль, що стимулює агресію та жорстокість, провокуватиме чоловіка на бійку та інше насильство.

Підводячи підсумки, можемо сказати, що в Україні, як і в цілому світі, існує дискримінація і чоловіків, і жінок. Рівність жінок і чоловіків має стати реальністю в новій демократичній Україні, яка планує ввійти до європейської спільноти. В Україні дані питання регулюються Конституцією України,Конвенцією про захист прав і основних свобод людини, Загальною декларацією прав людини, Декларацією тисячоліття ООН, Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, зі змістом яких ви можете ознайомитися на офіційному сайті із основними джерелами Законодавства України - http://zakon3.rada.gov.ua/laws.

 

 

 

ПЕРЕЛІК

колективних договорів та  додатків до них, зареєстрованих у повідомному порядку

реєстраційною комісією Гайворонської райдержадміністрації

З 1.01. 2015 року  по 31.12.2015 року

 

1.     ДЗ "Вузлова лікарня" м.Гайворон – зміни та доповнення до колдоговору;

2.     Гайворонський районний центр зайнятості – колективний договір;

3.     Гайворонський районний центр зайнятості – зміни та доповнення до колективного договору;

4.     ПАТ "Гайворонський спецкар'єр – колективний договір;

5.     Берестягівська с/рада – колективний договір;

6.     Гайворонський аграрний ліцей – колективний договір;

7.     ТОВ "Сплайн ЛТД" смт.Завалля – колективний договір;

8.     Мощенська с/рада – колективний договір;

9.     Бандурівський ДНЗ – колективний договір;

10.           БМП 634 м.Гайворон – зміни та доповнення до колективного договору;

11.           БМП 634 м.Гайворон – зміни та доповнення до колективного договору;

12.           УСЗН Гайворонської районної державної адміністрації – колдоговір;

13.           Гайворонський районний центр зайнятості - зміни та доповнення до колективного договору;

14.           БМП 634 м.Гайворон – зміни та доповнення до колективного договору;

 

Начальник УСЗН                                                                                                       В.КОНЬКО