Про хід виконання

********************

Контроль суб’єктами господарювання за охороною праці під час зернозбиральних робіт

 

         Забезпечення дотримання посадовими особами та працівниками суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки вимог Закону України "Про охорону праці", Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві та інших законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці – першочерговий обов’язок керівників господарств при проведенні організаційно-профілактичних заходів для недопущення випадків травмування працюючих при виконанні зернозбиральних робіт.

         Для цього, в першу чергу, необхідно тримати на контролі:

·        проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками , які беруть участь у жнивній кампанії;

·        допуск до роботи на тракторах та комбайнах механізаторів віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою відповідної категорії;

·        заборону допуску до роботи працівників у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, хворих, а також тих, що не відпочили протягом встановленого законодавством часу;

·        обладнання на полях місць відпочинку та вживання їжі працівників, майданчики для зберігання техніки та паливно-мастильних матеріалів;

·        реєстрацію та проходження обов’язкового технічного контролю зернозбиральних комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки;

·        огородження всіх обертових частин сільськогосподарських машин і механізмів, зерноочисних машин;

·        очищення бункерів, проведення технічного обслуговування та ремонт комбайнів тільки при неробочому двигуні;

·        укомплектування робочих місць, тракторів та зернозбиральних комбайнів медичними аптечками першої допомоги та протипожежним інвентарем;

·        забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з існуючими нормами;

·        проведення медичних перед- та після рейсових оглядів водіїв;

·        недопущення до експлуатації тракторів, що не обладнані електростатерним запуском двигуна та з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі;

·        встановлення на території підприємства знаків обмеження швидкості руху, покажчиків та схем розташування об’єктів, будівель та споруд із зазначенням маршруту руху;

·        розроблення та затвердження схеми руху сільськогосподарської техніки на полях;

·        проведення перевірки акредитованими лабораторіями опори ізоляції та контурів захисного заземлення на зерно токах та зерноскладах;

·        дотримання особами, які працюють на скиртуванні соломи всіх вимог безпеки при виконанні робіт на висоті, декларування даного виду робіт;

·        забезпечення працівників страхувальним знаряддям, засобами сигналізації під час скиртування.

Також доцільно звернути увагу на  справність обладнання електроустановок, електроприладів та агрегатів, недопущення провисання електропроводів та кабелів нижче 2 метрів від землі, справність дротів та заземлення зварювальних установок тощо.

 

Керівникам підприємств необхідно усвідомити про відповідальність за безпеку працюючих, а працюючим виробити розуміння, що порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці – це прямий шлях до виробничої травми чи професійного захворювання.

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законом.

 

********************

 

Отримання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів у 2017 році

 

Обласна конкурсна комісія Кіровоградської обласної державної адміністрації з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів доводить до відома всіх підприємств АПК, що обласною комісією з дати опублікування даного оголошення розпочинається прийом документів для визначення суб’єктів господарювання у 2017 році для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.

Умови надання компенсації визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (із змінами).

Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям за укладеними кредитними договорами:

у 2015 році - за умови, що сума відсотків за користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не перевищують 30 відсотків річних;

починаючи з 2016 року - за умови, що сума відсотків за користування кредитами не перевищує облікової ставки Національного банку, збільшеної на 3 відсоткових пункти на момент укладання договору. При цьому витрати з надання інших банківських послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не підлягають компенсації;

починаючи з 2017 року згідно з укладеними договорами.

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби;

у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, спермопродукції, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт сільськогосподарської і зрошувальної техніки, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, захисту рослин від хвороб і шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю.

Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

Інформацію про перелік документів та умови проведення конкурсу можна отримати за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи 84, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, кім. 205, телефон для довідок: 24-77-85 або на офіційному сайті департамента: http//apk.kr-admin.gov.ua.

 

 

********************

 

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та

обладнання вітчизняного виробництва для сільськогосподарського товаровиробника

 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130, сільгосптоваровиробникам надається компенсація за техніку та обладнання, придбані у заводів-виробників або їх дилерів, на безповоротній основі у розмірі 20 відсотків вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість).

Для отримання часткової компенсації сільськогосподарському товаровиробникові необхідно:

1.  Ознайомитись із Переліком техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, можна в додатку що додається:  

2.  Визначитись із необхідною технікою та обладнанням.

3.  Відкрити рахунок в одному із державних банків (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк), через який здійснити оплату за техніку та/або обладнання.

4.  Подати до державного банку заявку для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, а також підтвердні документи щодо придбання техніки та обладнання, а саме:

копію платіжного доручення.

акт приймання-передачі техніки та обладнання.

свідоцтво про Державну реєстрацію техніки (якщо технікапідлягає обов’язковій державній реєстрації).

Довідково:

1.    Компенсація не надається сільгосптоваровиробникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами та/або які перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом. Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами ДФС. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного утримання бюджетних коштів такі кошти протягом місяця повертаються до державного бюджету.

2.    Техніка та обладнання, придбані з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням. У разі відчуження такої техніки та обладнання сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджеті і кошти і позбавляється протягом трьох років права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

 

Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету

 

Управління агропромислового розвитку

 

 

********************

        

 

До уваги с/г виробників та населення

 

Запобігання пожеж – запорука гарного урожаю

та здоров'я населення

 

Спалювання сухої рослинності веде до забруднення повітря продуктами  горіння,  вигорання  прилеглих  територій  та часом до знищення ще незібраного урожаю.

         Разом із стернею вогонь знищує безцінну біосферу полів, плодові насадження, лісосмуги, а часто наносить шкоду мешканцям прилеглих сіл.

         Слід зауважити,  що під час згорання рослинних залишків у повітря вивільняються дим до складу якого входить пил, окис азоту, вуглекислий газ, важкі метали тощо, які осідають у легенях.

         Випалювання стерні, сухої трави, поживних залишків соломи на полях може призвести до пожеж на сусідніх полях та лісових угіддях. Це завдає великі матеріальні та економічні збитки. Дим, який виникає внаслідок горіння та тління, потрапляє до населених пунктів, що завдає шкоду здоров'ю громадян.

         Сподіваємося на вашу співпрацю та вжиття необхідних заходів щодо дотримання правил пожежної безпеки!!!

 

 

Управління агропромислового розвитку

 

 

 

 

 

 

 

********************

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Гайворонської районної державної адміністрації

 

________                В. ОРЕЛ

«04 » _січня 2017

 

 

 

ГРАФІК

ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції, продовольчих

та непродовольчих товарів у січні-грудні 2017 року в м. Гайвороні

 

місце проведення (населений пункт)

Дата                      проведення

Орієнтовний                              асортимент продукції

м. Гайворон

17 січня

М'ясо свинина, яловичина,  риба,

 олія, крупи в асортименті,

хліб, хлібобулочні вироби, зерно, борошно,  зерновідходи,

птиця,

мед,

овочі, фрукти, баштанні культури, картопля,

молочні вироби

а інше.

м.Гайворон

14 лютого

м. Гайворон

7 березня

м. Гайворон

14 квітня

28 квітня

м. Гайворон

5 травня

м. Гайворон

2 червня

27 червня

м. Гайворон т

11 липня

м. Гайворон

22 серпня

м. Гайворон

15 вересня

м. Гайворон

3  жовтня

27 жовтня

м. Гайворон

17 листопада

м. Гайворон

29 грудня

 

 

 

********************

01/12/2016

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації  інформує про те, що ПАТ «Аграрний фонд» розпочало програму закупівлі озимих зернових майбутнього врожаю.

На сьогодні регіональне відділення ПАТ «Аграрний фонд» приймає заявки та документи від сільгоспвиробників області на участь у першому етапі програми форвардних закупівель: пшениці 2 та 3 класів, жита 1- 3 класів та гречки 1 - 3 класів. Закупівельні ціни: жито 1-3 класу-3500 грн./т; пшениця

Розмір попередньої оплати встановлюється рішенням Комісії з ризиків ПАТ «Аграрний фонд» у відповідності до системи оцінки клієнтів, але не перевищує 65% від загальної вартості поставки за договором. Рівень відсоткової ставки за користування коштами попередньої оплати складатиме від 22,5% до 27,5% річних без врахування курсових коливань та від 15% до 18% з врахуванням курсових коливань.

 

Вимоги до обсягу мінімальної партії:

для жита - 50 тонн, гречки - 10 тонн, пшениці - 100 тонн».

 

Контактна особа: Рєзнік Віктор Віталійович, тел.: (0522) 35-20-43, 050 487 26 40. Адреса: м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 82/40, офіс, 412, електронна пошта: kr@agrofond.gov.ua

З повним переліком документів, необхідних для укладання договору з ПАТ «Аграрний фонд», можна ознайомитись за посиланням:

http://agrofond.gov.ua/buy/forward-2017/ в розділі «Форвард - 2017».

 

********************

 

Розпочата форвардна програма закупівлі зернових врожаю 2017 року

 

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації повідомляє, що ПАТ «ДПЗКУ» оголосив про початок  форвардної програми закупівлі озимих культур зернових – пшениці та ячменю  врожаю 2017 року.

Загалом по озимих та ярих культурах заплановано закупити близько 200 тис. тонн озимої та ярої пшениці, 100 тис. тонн озимого та ярого ячменю, 200 тис. тонн кукурудзи та 50 тис.тонн сої.

Загальна сума коштів, яка буде витрачена на придбання зерна, передбачається в розмірі 1 млрд.грн.

Реалізація даної програми проводиться в три етапи.

Перший етап (листопад - грудень):сільгоспвиробники мають подати до регіональних відділень заявки на участь у програмі, сформувати необхідний пакет документів, здійснити з представниками ПАТ «ДПЗКУ» та страхових компаній огляд посівів. Після підписання договору на поточний рахунок сільгоспвиробника в січні – лютому 2017 року, згідно умов договору буде здійснюватися попередня оплата. Авансовий платіж за одну тонну зерна пшениці або ячменю складатиме 2010 грн. з урахуванням ПДВ.

Другий етап: огляд посівів період початку вегетації озимини в березні – квітні  2017 року, складання відповідного акту посівів. Друга частина попередньої оплати становитиме 780 гривень за 1 тонну.

Третій етап програми передбачає: поставку зерна сільгосптоваровиробниками в кількості та якості згідно умов договору на філії ПАТ «ДПЗКУ», а також остаточний розрахунок у вигляді третього траншу.

З повним переліком документів, необхідних для укладання договору з ПАТ «ДПЗКУ» можна ознайомитися на офіційному сайті 
ПАТ «ДПЗКУ» за адресою
 htt://www.pzcu.gov.ua .

За більш детальною інформацією звертатися до Кіровоградського регіонального відділу департаменту закупівель за адресою 25005, м. Кіровоград,         вул. В. Варшавська, 91а,  

Контактні телефони:

050-424-99-59 – начальник регіонального відділу Ларічев Андрій Валерійович,

066-290-03-26 – менеджер з постачання Костяний Олександр Юрійович.

050-448-41-35 – менеджер з постачання Войпан Сергій Миколайович

01/12/2016

 

********************

Контроль суб’єктами господарювання за охороною праці під час зернозбиральних робіт

 

         Забезпечення дотримання посадовими особами та працівниками суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки вимог Закону України "Про охорону праці", Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві та інших законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці – першочерговий обов’язок керівників господарств при проведенні організаційно-профілактичних заходів для недопущення випадків травмування працюючих при виконанні зернозбиральних робіт.

         Для цього, в першу чергу, необхідно тримати на контролі:

·        проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками , які беруть участь у жнивній кампанії;

·        допуск до роботи на тракторах та комбайнах механізаторів віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою відповідної категорії;

·        заборону допуску до роботи працівників у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, хворих, а також тих, що не відпочили протягом встановленого законодавством часу;

·        обладнання на полях місць відпочинку та вживання їжі працівників, майданчики для зберігання техніки та паливно-мастильних матеріалів;

·        реєстрацію та проходження обов’язкового технічного контролю зернозбиральних комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки;

·        огородження всіх обертових частин сільськогосподарських машин і механізмів, зерноочисних машин;

·        очищення бункерів, проведення технічного обслуговування та ремонт комбайнів тільки при неробочому двигуні;

·        укомплектування робочих місць, тракторів та зернозбиральних комбайнів медичними аптечками першої допомоги та протипожежним інвентарем;

·        забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з існуючими нормами;

·        проведення медичних перед- та після рейсових оглядів водіїв;

·        недопущення до експлуатації тракторів, що не обладнані електростатерним запуском двигуна та з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі;

·        встановлення на території підприємства знаків обмеження швидкості руху, покажчиків та схем розташування об’єктів, будівель та споруд із зазначенням маршруту руху;

·        розроблення та затвердження схеми руху сільськогосподарської техніки на полях;

·        проведення перевірки акредитованими лабораторіями опори ізоляції та контурів захисного заземлення на зерно токах та зерноскладах;

·        дотримання особами, які працюють на скиртуванні соломи всіх вимог безпеки при виконанні робіт на висоті, декларування даного виду робіт;

·        забезпечення працівників страхувальним знаряддям, засобами сигналізації під час скиртування.

Також доцільно звернути увагу на  справність обладнання електроустановок, електроприладів та агрегатів, недопущення провисання електропроводів та кабелів нижче 2 метрів від землі, справність дротів та заземлення зварювальних установок тощо.

 

Керівникам підприємств необхідно усвідомити про відповідальність за безпеку працюючих, а працюючим виробити розуміння, що порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці – це прямий шлях до виробничої травми чи професійного захворювання.

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законом.

 

 

 

Управління Держпраці

у Кіровоградській області

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року              № 300 "Про затвердження  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"  (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 267 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", яка набрала чинності з 22 квітня 2016 року) обласна конкурсна комісія з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу щодо надання їм права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами оголошує про початок своєї роботи.

Згідно з пунктом 7 вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України прийом документів розпочинається у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу. Відповідне оголошення опубліковано у газеті "Народне слово"          від 05 травня 2016 року № 18.

Документи для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами необхідно подавати за адресою: м. Кіровоград, вул. Тараса Карпи, 84, к. 205.

Зразок заяви на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки         за залученими кредитами розміщено на офіційному сайті департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації: http://apk.kr-admin.gov.ua.

Телефон для довідок: (0522) 24-77-85.

 

Розпочата форвардна програма закупівлі зернових врожаю 2016 року

 

Районна державна адміністрація повідомляє, що ПАТ «Аграрний фонд» оголосив про початок весняної форвардної програми закупівлі зернових врожаю 2016 року.

Об’єктом закупівель виступає зерно пшениці 2-3 класів, жита 1-3 класів та гречки.

Загальний обсяг закупівель по весняній форвардній компанії має скласти 640 тис. тонн зерна, з них 580 тис.тонн - пшениця 2 та 3 класів, 50 тис.тонн жито 1-3 класів та 10 тис. тонн - гречка.

Загальна сума коштів, яка буде витрачена на придбання зерна, передбачається в розмірі 1,5 млрд.грн. Закупівельні ціни, виходячи з яких здійснюється передплата за договорами, для жита складають 2800 грн/т, пшениці 2 класу - 3500 грн/т, 3 класу - 3400 грн/т, гречки - 15000 грн/т.

Розмір попередньої оплати - не менше 45% і не більше 65% від загальної вартості поставки за договором. Вартість користування коштами попередньої оплати (авансу) за біржовими договорами складатиме до 30% річних.

З повним переліком документів, необхідних для укладання договору з ПАТ «Аграрний фонд» можна ознайомитися на офіційному сайті
ПАТ «Аграрний фонд» за адресою
agrofond.gov.ua в розділі «Форвард-2016».

Заявки на укладання форвардних договорів приймаються у відділі по роботі в Кіровоградській області ПАТ «Аграрний фонд» (м. Кіровоград,         вул. В. Чміленка, 82/40, офіс,412  тел.0522- 35-20-43, 0673286547).

22/04/2016

 

 

 

Станом на 18 березня 2016 року по всіх категоріях господарств Гайворонського району підживлено озимих культур на площі 10665 га, що складає 98 % до плану. В тому числі підживлено озимої пшениці на площі    7930 га (97,8 %), озимого ячменю – 2710 га (97 %), озимого жита 25 га (100 %).

         Закрито вологи на площі 27004 га (80 %).

Посіяно ранніх ярих культур на площі 451 га, що складає 18 % до запланованого. В тому числі посіяно ярого ячменю на площі 342 га (17 %), гороху – 109 га (28 %).

 

Анкета до програми стажування

 

**********

З метою локалізації та ліквідації американського білого метелика, амброзії полинолистої, повитиці польової та інших карантинних організмів, відповідно до статей 2, 13, 16, 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про карантинні рослини" та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2015 року № 284-р "Про місячник знищення вогнищ американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці польової" з 27 липня по 27 серпня 2015 року у Гайворонському районі було оголошено місячник боротьби з американським білим метеликом, амброзією полинолистою та повитицею польовою.

Головам міської, селищних та сільських рад було рекомендовано вжити заходи, щодо виявлення та знищення вогнищ американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці польової. Дане питання було розглянуто на засіданнях виконавчих комітетів за участю представників виробничих підрозділів та землекористувачів.

Під час проведення місячника механічним методом було знищено осередки американського білого метелика, амброзії полинолисто та повитиці польової.

 

******

 

УВАГА ! АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ

 

В зв’язку з загостренням епізоотичної ситуації в Україні та виявлення збудника АЧС в Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській та Сумській областях управління ветеринарної медицини в Гайворонському районі надає роз’яснення жителям району, щодо цієї хвороби та профілактики недопущення занесення збудника АЧС на територію району.

 

Африканська чума свиней (АЧС)  (лат. Pestis africana suum) – хвороба Монтгомері – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней, яке зазвичай протікає з явищами септицемії. Викликається ДНК-вірусом, що належить до родини Iridoviridae. Вірусоносійство АЧС продовжується 2 роки і більше. Вакцин і медикаментів, які захищають від цієї хвороби, не існує. Все поголів’я  свиней

у господарствах, куди проникає вірус, гине. Люди на африканську чуму свиней не хворіють.

 

СТІЙКІСТЬ ВІРУСУ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ ДО ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ

Вірус надзвичайно стійкий до високої температури і може жити місяцями в тушах свиней, крові, фекаліях, у замороженому чи копченому м’ясі. Вірус стійкий до висушування, замороження та гниття. За кімнатної температури вірус зберігається протягом 18 місяців, а інфекційну активність у холодильнику зберігає від 6 до 10 років. Під дією прямих сонячних променів вірус гине через 12 годин.

Для дезінфекції найефективнішими є розчини їдкого натру (2-3 %), формальдегіду (2,5 %), водна завись хлорного вапна (15-20 %). Знешкодження вірусу відбувається протягом години.

 

ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ АФРИКАНСЬКОЮ ЧУМОЮ

Свині заражуються через тісний контакт з хворими або інфікованими тваринами. Хвороба передається не тільки за цих умов, а й поширюється через корми, пасовища, забруднений транспорт, у якому перевозять хворих тварин. Комахи, хижі птахи і звірі, собаки можуть бути переносниками вірусу. В разі забою хворих тварин м’ясопродукти є фактором поширення хвороби.

 

СИМПТОМИ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ

Захворювання протікає блискавично, гостро, підгостро і хронічно.

Блискавична форма характерна різким підвищенням температури тіла до 40,5 - 42,5ºС. Інколи відмічається кашель, втрата апетиту, спрага. Через 1-2 дні температура знижується, настає параліч задніх кінцівок, тварина гине.

Гостра форма захворювання характеризується підвищенням температури протягом усього періоду хвороби і лише за декілька годин до загибелі знижується до 37 - 35 ºС. Шкіра набуває синюшного кольору, особливо на ділянках вух, п’ятачка, на підгрудді, вентральній стінці живота, а в кінці хвороби численні крововиливи з’являються скрізь. Загибель настає через 4 -10 діб.

Підгостра форма захворювання вважається такою, якщо хвороба триває 3 – 4 тижні. У тварин спостерігається виснаження, набряки суглобів і некрози шкіри. Такі тварини стають носіями збудника цього захворювання.

Хронічна форма – втрата маси, періодичне підвищення температури тіла, артрит, збільшення суглобів, респіраторні ознаки, пригнічення. Тварина може хворіти декілька місяців, а потім гине.

Лікування хворих тварин заборонено.

 

ПРОФІЛАКТИКА АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ

Профілактика здійснюється шляхом суворого дотримання ветеринарно-санітарних вимог, безвигульного утримування свиней, проведення дезінфекції, боротьби з комахами тощо.

Для прискорення та впорядкування відшкодування матеріальної компенсації власникам тварин ветеринарна медицина Гайворонського району пропонує всім власникам тварин провести ідентифікацію наявного поголів’я тварин в господарствах різних форм власності.

 

У ПЕРІОД ЗАГРОЗИ НА АФРИКАНСЬКОУ  ЧУМУ СВИНЕЙ

Для запобігання зараженню свиней на африканську чуму  обов’язковим є суворе дотримання ветеринарно-санітарних (гігієнічних) вимог. Необхідно максимально обмежити можливі контакти свиней з іншими тваринами, що перебувають у вільному, неконтрольованому утриманні (собаки, коти тощо).

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 

Вигульне утримання свиней;  вимушений забій (без ветеринарного огляду); лікування хворих тварин; завезення тварин без відповідних документів.

 

За наявності ознак захворювання свійських свиней або виявлення трупів диких кабанів негайно повідомити ветлікаря державної установи ветеринарної медицини!

 

******

 

Оголошено місячник боротьби з американським білим метеликом, амброзією полинолистою та повитицею польовою

 

Розпорядженням голови Кіровоградської обласної адміністрації від  17 липня    2015 року № 284-р «Про місячник знищення вогнищ американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці польової» з 27 липня по 27 серпня 2015 року оголошений місячник боротьби з американським білим метеликом, амброзією полинолистою та повитицею польовою.

Землекористувачам необхідно організувати роботу та вжити невідкладні заходи щодо локалізації та ліквідації вогнищ американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці польової.

Американський білий метелик (Hyphantia cunea Drury) – це багатоїдний карантинний шкідник, обмежено поширений на території України. Живлення гусениць американського білого метелика (АБМ) відмічено більш як на 300 видах плодових і декоративних порід, тому характеризує його як винятково агресивного і небезпечного шкідника, здатного завдати великої шкоди насадженням.

Висока шкодочинність АБМ обумовлюється високою прожерливістю та плодючістю самок. Одна самка за 1-2 дні здатна відкласти до 2000 яєць. Внаслідок великої потреби в живленні гусениці повністю об’їдають листя на деревах, оповиваючи гілки павутиною. Це призводить до порушення обмінних процесів у рослинах та їх послаблення. Гусениці з 10-15 кладок можуть повністю знищити листя на дереві. Через це знижується врожайність і захисна, декоративна, естетична функції насаджень, погіршуються умови існування фауни. Типовим місцем живлення АБМ є насадження в населених пунктах, присадибних ділянках, садах уздовж доріг. Джерелом заселення шкідників залишаються лісосмуги, де концентрується більшість гнізд метелика.

 

Методи боротьби з американським білим метеликом в населених пунктах.

 

Ефективним є знищення (обрізка та спалювання) гнізд разом з гусеницями до періоду появи гусениць V віку, коли вони покидають гнізда і розповзаються по кроні всього дерева.

На присадибних ділянках надійним є механічний метод знищення шкідника, що ґрунтується на систематичному зрізуванні кубел і їх знищенні. А саме гусениці третього-четвертого поколінь ведуть стадний спосіб життя і зосереджуються в кублах. За появи таких кубел їх зрізують секатором і скидають в відро з водою, зверху поливають гасом, машинною оливою чи просто олією, що прискорює гибель гусениці.

Таку операцію повторюють через кожні 5 діб упродовж 15-20 діб як проти першого, так і другого поколінь.

Окрім того, восени згрібають і знищують рослинні рештки під деревами, очищають кору дерев, пристовбурні кола відповідно до проекцій крон дерев перекопують.

На заражених деревах видаляють мертву кору, стовбури дерев обмазують вапном. На присадибних ділянках необхідно застосовувати ловчі пояси з картону чи гофрованого паперу. Перед заляльковуванням гусениць ці пояси знімають і спалюють.

 

 

Про проведення розрахунків за оренду землі та майна у сільському господарстві у 2015 році.

 

З метою забезпечення проведення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за оренду земельних ділянок та майнових паїв у 2015 році районна державна адміністрація інформує про вимоги законодавчих та нормативно-правових актів з цього питання для подальшого інформування зацікавлених осіб - орендарів та орендодавців.

Земельні орендні відносини. Відповідно до листа Державного агентства земельних ресурсів України від 14 січня 2015 року №6-28-0.22-215/2-15 "Про індексацію нормативної грошової оцінки земель" нормативну грошову оцінку земель станом на 01 січня 2015 року за 2014 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,249.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 01 січня 2015 року становить 3,997.

Земельні орендні відносини регулюються Законом України  "Про оренду землі". Особливу увагу звернути на зміни внесені до Закону, саме статтею 15 Закону зазначено, що істотними умовами договору оренди землі є об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки),строк дії договору оренди, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності – земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування).

Згідно зі статтями 17,19 Закону об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.

Стосовно виплати орендної плати, то відповідно до статей 21,22 Закону орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

Орендна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати

Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі.

Внесення орендної плати оформляється документально, зокрема згідно з Типовим договором оренди землі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року №220, передача продукції та надання послуг у рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

Указом Президента України від 19 серпня 2008 року №725 "Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок, земельних часток (паїв)" визначено запровадження плати за оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

Протягом останніх років у власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) під час здійснення з ними розрахунків за оренду землі досить часто виникають питання пов’язані з відрахуванням податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до статті 162 Податкового кодексу України платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Згідно зі статтею 167 Податкового кодексу України ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів.

Стаття 170 цього ж Кодексу передбачає, що податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар, при цьому доходи оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за рахунок орендодавця.

Таким чином податок на доходи фізичних осіб сплачується орендарем за рахунок орендодавця, шляхом утримання податку під час виплати орендної плати.

Майнові орендні відносини. Указом Президента України  від 29 січня 2001 року №62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" визначено, що орендна плата за майновий пай повинна складати не менше 1 відсотка вартості паю.

На виконання вимог Указу Президента України від 27 серпня 2002 року №774 " Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення" необхідно вживати організаційні заходи по створенню умов для викупу паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств приватними сільськогосподарськими підприємствами, що орендують ці паї, зокрема: на умовах розстрочених платежів, конкурентних засадах.

При укладанні договорів купівлі-продажу  майнових паїв ціна встановлюється  за домовленістю сторін. Орієнтиром ціни може бути вартість майнового паю, зазначена у свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (лист Мінагрополітики України від 05 грудня 2002 року №37-25-1-11/11439 "Щодо викупу майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами на умовах розстрочення платежів").

З метою посилення соціального захисту окремих верств населення, зокрема пенсіонерів, інвалідів багатодітних сімей, необхідно рекомендувати орендарям до офіційних та релігійних свят формувати продовольчі кошики, які видавати вказаним соціальним категоріям сільського населення.

Є позитивний досвід проведення щоденних розрахунків за оренду землі та майна продуктами харчування (хлібом, крупами, олією, молочними продуктами тощо).

Під час проведення розрахунків необхідно орендарям скласти список орендодавців, які не проживають на території відповідної сільської, селищної або міської ради, зокрема, спадкоємців власників земельних ділянок, для їх наступного інформування щодо можливостей отримання орендної плати (час, місце, форма розрахунків).

Враховуючи те, що Кіровоградська область та Гайворонський район, зокрема, є сільськогосподарським і спеціалізується на виробництві зернових культур, орендарям необхідно максимально проводити розрахунки за орендовані землю та майно під час жнивної кампанії.

З метою забезпечення прозорості стосунків між орендарями та орендодавцями, рекомендуємо систематично проводити зустрічі орендарів з орендодавцями за участю представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Виплата орендної плати є соціально важливим питанням, так як для селян  отримання ними орендної плати є однією із складових формувань сімейного бюджету та підвищення матеріального добробуту, що особливо важливо для пенсіонерів як додаток до пенсії. Тому своєчасність та повнота здійснення розрахунків за оренду землі та майна у сільському господарстві повинна знаходитися на постійному контролі в орендарів.

 

Про проведення розрахунків за оренду землі та майна у сільському господарстві у 2015 році.

 

З метою забезпечення проведення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за оренду земельних ділянок та майнових паїв у 2015 році районна державна адміністрація інформує про вимоги законодавчих та нормативно-правових актів з цього питання для подальшого інформування зацікавлених осіб - орендарів та орендодавців.

Земельні орендні відносини. Відповідно до листа Державного агентства земельних ресурсів України від 14 січня 2015 року №6-28-0.22-215/2-15 "Про індексацію нормативної грошової оцінки земель" нормативну грошову оцінку земель станом на 01 січня 2015 року за 2014 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,249.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 01 січня 2015 року становить 3,997.

Земельні орендні відносини регулюються Законом України  "Про оренду землі". Особливу увагу звернути на зміни внесені до Закону, саме статтею 15 Закону зазначено, що істотними умовами договору оренди землі є об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки),строк дії договору оренди, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

         Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності – земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування).

         Згідно зі статтями 17,19 Закону об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

         Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати    50 років.

         При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.

         Стосовно виплати орендної плати, то відповідно до статей 21,22 Закону орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

         Орендна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати

         Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі.

         Внесення орендної плати оформляється документально, зокрема згідно з Типовим договором оренди землі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року №220, передача продукції та надання послуг у рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

         Указом Президента України від 19 серпня 2008 року №725 "Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок, земельних часток (паїв)" визначено запровадження плати за оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

         Протягом останніх років у власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) під час здійснення з ними розрахунків за оренду землі досить часто виникають питання пов’язані з відрахуванням податку на доходи фізичних осіб.

         Відповідно до статті 162 Податкового кодексу України платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

         Згідно зі статтею 167 Податкового кодексу України ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів.

         Стаття 170 цього ж Кодексу передбачає, що податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар, при цьому доходи оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за рахунок орендодавця.

         Таким чином податок на доходи фізичних осіб сплачується орендарем за рахунок орендодавця, шляхом утримання податку під час виплати орендної плати.

Майнові орендні відносини. Указом Президента України  від 29 січня 2001 року №62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" визначено, що орендна плата за майновий пай повинна складати не менше 1 відсотка вартості паю.

         На виконання вимог Указу Президента України від 27 серпня 2002 року №774 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення" необхідно вживати організаційні заходи по створенню умов для викупу паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств приватними сільськогосподарськими підприємствами, що орендують ці паї, зокрема: на умовах розстрочених платежів, конкурентних засадах.

         При укладанні договорів купівлі-продажу  майнових паїв ціна встановлюється  за домовленістю сторін. Орієнтиром ціни може бути вартість майнового паю, зазначена у свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (лист Мінагрополітики України від 05 грудня 2002 року №37-25-1-11/11439 "Щодо викупу майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами на умовах розстрочення платежів").

         З метою посилення соціального захисту окремих верств населення, зокрема пенсіонерів, інвалідів багатодітних сімей, необхідно рекомендувати орендарям до офіційних та релігійних свят формувати продовольчі кошики, які видавати вказаним соціальним категоріям сільського населення.

         Є позитивний досвід проведення щоденних розрахунків за оренду землі та майна продуктами харчування (хлібом, крупами, олією, молочними продуктами тощо).

         Під час проведення розрахунків необхідно орендарям скласти список орендодавців, які не проживають на території відповідної сільської, селищної або міської ради, зокрема, спадкоємців власників земельних ділянок, для їх наступного інформування щодо можливостей отримання орендної плати (час, місце, форма розрахунків).

         Враховуючи те, що Кіровоградська область та Гайворонський район, зокрема, є сільськогосподарським і спеціалізується на виробництві зернових культур, орендарям необхідно максимально проводити розрахунки за орендовані землю та майно під час жнивної кампанії.

         З метою забезпечення прозорості стосунків між орендарями та орендодавцями, рекомендуємо систематично проводити зустрічі орендарів з орендодавцями за участю представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

         Виплата орендної плати є соціально важливим питанням, так як для селян  отримання ними орендної плати є однією із складових формувань сімейного бюджету та підвищення матеріального добробуту, що особливо важливо для пенсіонерів як додаток до пенсії. Тому своєчасність та повнота здійснення розрахунків за оренду землі та майна у сільському господарстві повинна знаходитися на постійному контролі в орендарів.

 

 

******

 

У районі продовжуються збиральні роботи. Станом на 16 липня поточного року обмолочено 9785 га, намолочено 21367 тонн зерна, при урожайності 36,6 ц/га, в тому числі: озимого ячменю - на площі 3859 га, намолочено 13676 тонна, при урожайності 35,4 ц/га; озимої пшениці - на площі 1529 га, намолочено 6720 тонни, при урожайності 43,9 ц/га; гороху зібрано - на площі 385 га, намолочено 862 тонн, при урожайності 22,1 ц/га. Крім того обмолочено озимий ріпак  на площі 357 га, намолочено 690 тонн, при урожайності 19,3 ц/га .

 

******

 

Вимоги безпеки  праці під час збирання зернових, зернобобових та круп'яних культур

Перед початком збиральних робіт власниками (керівниками підприємств) повинні бути проведені такі організаційні заходи:

— закінчена підготовка збирально-транспортних агрегатів;

— закріплена техніка за працівниками;

— організовані ланки технічного обслуговування машин;

— на відведених ділянках обладнані польові стани й місця для відпочинку працівників, майданчики для зберігання техніки і пально-мастильних матеріалів;

— підготовлені поля і перевірено провисання проводів ліній електропередач;

— проведений інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки.

При організації інструктажу з охорони праці на робочому місці повинні враховуватися стан культури, що збирається, погодні умови, стан збиральної техніки і транспортних засобів, кількість і кваліфікація працівників, а також інформація про виробничі небезпеки та випадки травмування під час збирання врожаю.

Персонал, який обслуговує збиральні агрегати, потрібно комплектувати працівниками з врахуванням їхньої кваліфікації.

Під час проведення технічного обслуговування збиральних машин і транспортних агрегатів у темний час доби повинно бути забезпечено штучне освітлення майданчиків. Освітленість поверхні в будь-якому місці робочої зони має бути не менше 50 люкс.

При виборі способу збирання зернових, зернобобових та круп'яних культур перевагу слід надавати технологіям, які мають вищу надійність і безпеку технологічного процесу.

 Запасні ножі збиральних машин необхідно зберігати в дерев'яних чохлах на польовому стані. Як виняток, допускається зберігання запасного ножа на жатці в безпечному місці.

Під час роботи в полі і руху по дорогах нікому, крім комбайнера, не дозволяється знаходитися на зернозбиральному комбайні.

Не дозволяється перебування людей у кузові автомашини або тракторного причепа при заповненні їх технологічним продуктом, а також при транспортуванні продукту до місця складування.

Для зниження негативної дії низькочастотних коливань (вібрації) машини на організм комбайнера й поліпшення технологічних показників напрям косовиці повинен збігатися з напрямом оранки і бути впоперек або під кутом до напряму посіву.

Комбайни слід забезпечити дерев'яними лопатами для проштовхування злежаного зерна в бункерах до вивантажувального шнека.

Збиральні машини повинні бути забезпечені міцними дерев'яними підкладками для встановлення домкрата. Перед підніманням машину необхідно загальмувати, а під колеса встановити противідкатні башмаки. Домкрат потрібно установлювати тільки у спеціально позначених місцях.

Під час переїздів вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин повинні бути переведені у транспортне положення. Дистанція між машинами має бути не менше 50 м.

Корпуси комбайнів повинні бути оснащені заземлювальним металевим ланцюгом, що торкається землі.

Вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащені справними іскрогасниками, обладнані первинними засобами пожежогасіння.

Післязбиральна доробка зерна повинна проводитися у виробничих приміщеннях і на виробничих майданчиках, які відповідають нормам технологічного проектування підприємств сільського господарства, вимогам санітарних та будівельних норм і правил.

 

******

 

Станом на 15 травня 2015 року по всіх категоріях господарств  посіяно всього ярих зернових та технічних культур на площі 26317 га, що складає 100 % до запланованого. В тому числі посіяно ранніх ярих зернових на площі 2732 га, що складає 106 % до запланованого, кукурудзи на зерно посіяно на площі 11744 га (105 %), гречки – на площі 305 га (100 %), проса – 10 га, сорго – 70 га (100 %), соняшника – 8819 га (93 %), сої – 2117 га (106 %).

 

******

 

Станом на 30 квітня 2015 року по всіх категоріях господарств посіяно всього ярих зернових та технічних культур на площі 18137 га, що складає 39 % до запланованого. В тому числі посіяно ранніх ярих зернових на площі 2732 га, що складає 106 % до запланованого, кукурудзи на зерно посіяно на площі  8780 га (79 %), соняшника – 6361 га (67 %), сої – 84 га (4 %).

 

******

 

Звернення

до керівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Гайворонського району щодо безпечного проведення весняно-польових робіт

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Гайворонському районі нагадує, що переважна більшість виробничих травм і аварій трапляється через порушення трудової і технологічної дисципліни, відсутність контролю за додержанням працівниками вимог охорони та безпеки праці.

Закликаємо роботодавців, посадових осіб і працівників сільськогосподарської галузі звернути особливу увагу на забезпечення додержання законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, своєчасного виявлення і усунення наявних недоліків, посилення контролю за станом промислової безпеки та охорони праці, проведення організаційних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я працюючих у період весняно-польових робіт.

Враховуючи ситуацію з травмуванням під час проведення весняно-польових робіт, з метою запобігання нещасним випадкам, управління АПР райдержадміністрації та відділення ВД ФССНВ України у Гайворонському районі  наполегливо рекомендує керівникам сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств району взяти під особистий контроль питання організації безпеки праці під час проведення посівної кампанії та виконання ряду першочергових заходів направлених на недопущення травмування працівників підприємств.

Невиконання вимог нормативно-правових актів може призвести до непоправного!

Шановні керівники сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Гайворонського району, працівники, пам’ятайте, що організація безпеки праці під час проведення весняно-польових робіт та виконання ряду першочергових заходів, усунення виявлених порушень і відповідальне ставлення до безпеки праці – запорука успішного проведення посівної компанії!

 

******

 

Станом на 27 березня 2015 року по всіх категоріях господарств посіяно ранніх ярих  культур на площі 1484 га, що складає 58 % до плану.    В тому числі посіяно ярого  ячменю на площі 1155 га (53%), гороху – 329 га (206%).

27 березня 2015 року у м. Гайвороні на території центрального ринку відбувся ярмарок сільськогосподарської продукції. Жителі району мали нагоду придбати сільськогосподарську продукцію та  продукти за цінами товаровиробників – нижчими за ринкові. Продавцями було представлено якісну продукцію, а саме: хліб, хлібобулочні вироби,  борошно, м'ясо, крупи в асортименті, олія, цибуля, картопля, морква, капуста, цибуля-перо тощо.

Забезпечили ярмарок продукцією власного виробництва 12 сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств, серед них: ПСП "Нива", ПП "Гурьєво", ПСП "Близнюки", ФГ "Ятрань", ТОВ "Гарт", ПОСП "Вікторія", ПСП "Перемога" , ТОВ "Долинівка", ФГ "Людмила", Аграрний ліцей, ПП "Стахов", ФОП "Лівков". Відрадно, що подібні ярмарки в місті вже стали традиційними.

Такі ярмарки проводяться регулярно щонеділі, щовівторка та щоп’ятниці. До участі в них залучаються сільськогосподарські формування, фермерські господарства, суб’єкти підприємницької діяльності у сфері торгівлі та громадського харчування, підприємства споживчої кооперації, переробної промисловості та особисті селянські господарства.

 

*******

 

Нові правила охорони праці

у сільськогосподарському виробництві.

 

 

 Міністерством юстиції України зареєстровано  «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві». Ці правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у сільському господарстві. Вони встановлюють вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві, в установі, організації, безпечного використання працівниками засобів праці, забезпечення навчання працівників  і залучення їх до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у випадку залучення до виконання робіт працівників інших підприємств. Документ вимагає , у тому числі, необхідність  створення на підприємстві для кожного працівника здорових і безпечних умов праці. При цьому зазначається необхідність дотримуватись основних принципів запобігання небезпекам:

- виключення небезпек, якщо це є можливим і реальним;

- обмеження небезпек, яких уникнути неможливо;

- усунення небезпек у їх першоджерелах, виключення або максимальне обмеження впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

- забезпечення пріоритету колективних засобів захисту над індивідуальними;

- врахування людського фактора, зокрема під час вибору засобів виробництва, технології, організації праці, устаткування робочих місць тощо.

Працівники мають бути проінформовані  та проінструктовані щодо дій, необхідних у разі виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, пов'язаних з безпосередньою загрозою для їх життя і здоров»я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими, запобіжні і захисні заходи.

Роботодавець повинен забезпечити повну і вичерпну інформацію працівників з питань охорони праці про можливі небезпечні ситуації, про вжиті заходи для їх запобігання або їх ліквідації та про дії працівників у аварійних ситуаціях.

Роботи підвищеної небезпеки виконуються за нарядами-допусками, оформленими в установленому порядку.

У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків роботодавець повинен вжити термінових заходів для евакуації працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим, локалізації і ліквідації аварії або пожежі, усунення їх наслідків, за необхідності залучити  зовнішні служби невідкладної медичної допомоги, професійні аварійно-рятувальні служби, підрозділи пожежної охорони.

Шляхи евакуації і аварійні виходи мають забезпечуватися евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок. Працівникам необхідно забезпечити можливість швидко і в повній безпеці залишити всі робочі місця.

Облаштування всіх робочих зон повинно проводитись з урахуванням вимог Закону України «Про охорону праці», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Доступними для користування працівників з обмеженими фізичними можливостями повинні бути двері, переходи, сходи, душові приміщення, умивальники, туалети, якими вони користуються. 

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників здійснюється відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Поява даного документа є проявом європейського напрямку в розробці нормативних документів з питань охорони праці та буде сприяти завданню з профілактики нещасних випадків на виробництві, що являється  найголовнішим і найбільш суспільно важливим у соціальному страхуванні від нещасного випадку.

 

 

 

 

******

 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17 лютого 2015 року № 61-р «Про попередження виробничого травматизму в агропромисловому комплексі» 11 березня поточного року відбулась районна семінар-нарада по питанню дотримання вимог безпеки під час проведення весняно-польових та зернозбиральних робіт. У роботі семінару прийняли участь представники управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, ТУ Держгірпромнагляду України у Кіровоградській області, відділення ВД ФССНВ України у Гайворонському районі та керівники сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та спеціалісти з охорони праці.

По закінченню семінар-наради виступаючі відповіли на різні питання з питань охорони праці та соціального захисту та було надано в індивідуальному порядку методичні рекомендації та вручено пам’ятки для посадових осіб АПК  з питань розслідування нещасних випадків на виробництві.

 

 

 

 

******

 

ОХОРОНА ПРАЦІ НА МІКРОПІДПРИЄМСТВАХ

 

Відповідно до Господарського кодексу України мікропідприємство – це підприємство із кількістю працюючих до 10 осіб. В Україні число працюючих людей на мікропідприємствах становить досить значну частину. Щоб колектив будь-якого підприємства працював якісно та плідно, його потрібно правильно організувати, створити відповідні умови праці. Важливий показник правильної організації праці- відсутність виробничого травматизму.

Більша частина порушень правил охорони праці допускається на цих підприємствах не випадково. Якщо у великих компаніях і на підприємствах, створених на базі радянських, служби охорони праці збереглися з минулих часів, то мікропідприємства такого багажу не мають, а їх керівники дізнаються про потребу в дотриманні вимог охорони праці найчастіше вперше під час інспекційних перевірок або під час розслідування нещасних випадків.

  Створення системи управління охороною праці підприємства розпочинається вже з вибору виду діяльності та одночасної оцінки можливих ризиків на робочих місцях, що створюються. Керівникові буває важко самому розібратися в складних правових і організаційних питаннях охорони праці, а утримувати не те що службу охорони праці, а навіть спеціаліста з охорони праці, коли в нього працює всього 3-4 співробітники, не по кишені. За рубежем для таких підприємств прийнято звертатися до компаній аутсортингу (передача на постійних засадах і на умовах відповідальності функцій, таких як охорона праці, профільним організаціям), що заощаджує гроші підприємства, а також час керівника на досягнення потрібного результату. На сьогодні аутсортинг починають застосовувати в Україні.

Підхід до оцінки ризиків залежить від структури, сильних\слабких сторін конкретно взятого малого підприємства, виробничого процесу, обладнання, території підприємства, будинків, штату працівників, їх кваліфікації і т.д. Оцінка ризиків дає можливість вчасно внести потрібні корективи для запобігання нещасним випадкам і травматизму працівників. Гнітюче число нещасних випадків трапляється з вини самих працівників через їхню власну неуважність і незадовільне ставлення до правил безпеки праці. І це незважаючи на те, що більша частина травмованих мають високу кваліфікацію та стаж роботи. Тому один з належних заходів зниження виробничих ризиків- організація навчання охороні праці, проведення всіх видів інструктажів. Ці заходи, а також пропаганда безпечних методів роботи формують в працівника чітку психологію щодо дотримання правил безпеки на робочому місці.

Величезною перевагою для мікропідприємств є те, що роботодавець працює в тих же умовах, що й працівник. Є більше шансів вжити заходів щодо зниження або усунення ризиків, оскільки про них роботодавцеві відомо з перших вуст. Ще одна перевага – швидкий процес прийняття рішень роботодавцем.

З іншого боку, мікропідприємства мають свої характерні недоліки в області оцінки ризиків. Роботодавець відповідає за всі завдання: розподіл людських ресурсів, управління виробничим процесом, бухгалтерський облік і так далі. Політика підприємства в галузі охорони та безпеки праці є лише одним з багатьох обов'язків. Іншим недоліком є те, що, як правило, проблеми вирішуються в міру їх виникнення і не розглядаються в перспективі. У деяких випадках роботодавці вживають заходів лише після нещасного випадку або аварії. Також роботодавці, як правило» проводять оцінку ризиків і будь-які профілактичні заходи безпосередньо на практиці, без ведення офіційної документації (журналів, розпорядчих документів, нормативних актів). 

 

******

 

Перша допомога при травмах.

 

За вікном середина зими та нестійка та мінлива погода. То вдарить мороз, то вигляне сонечко і сніг почне танути. На жаль в дану пору року збільшується небезпека для працюючих та пересічних громадян отримати травми. На жаль, в Україні нещасні випадки посідають третє місце серед основних причин смерті від хвороб системи кровообігу та новоутворень. У країні щороку ушкоджують здоров»я приблизно 2 млн. людей, смертельно травмується приблизно 70 тис. осіб або приблизно 200 осіб щодня.

Основними причинами виробничих і невиробничих травм є падіння, транспортні засоби, удари і термічні фактори.

В таких випадках дуже важливо надати потерпілому першу домедичну допомогу.

При розтягненнях і розривах.

Здогадатися, що у людини є проблеми зі зв'язками, можна за різким болем у пошкодженому суглобі, обмеженням рухливості, припухлістю. Якщо при пальпації біль стає просто нестерпним - це, швидше за все, розтягнення або навіть розрив зв'язок (хоча можливий і перелом). Не гаючи часу, наложіть на пошкоджений суглоб пов'язку, яка буде обмежувати його рухи, зверху прикладіть лід або холодний компрес. Постраждалу кінцівку покладіть на підвищення.

При ударах.

На забите місце покладіть холодний компрес, не завадить і фіксуюча пов'язка.

При вивихах.

Розпізнати вивих можна за неприродним положенням кінцівки і практично повною нерухомістю в суглобі. Може виникнути і набряк суглобу, і крововилив у нього. Вправляти вивих самому в жодному випадку не можна. Вивихнуту кінцівку слід постаратися зафіксувати в найбільш зручному для постраждалого положенні. Для цього на суглоб покладіть щільну пов'язку, а зверху - шину ( краще дротяну).

При переломах.

Точно зрозуміти, перелом це чи ні, можна тільки за рентгенівським знімком.  Поки у вас є підозра на нього, дотримуйтесь обережності. Терміново ( і разом з тим акуратно) наложіть на пошкоджену кінцівку шину із підручних засобів і еластичного або звичайного бинта. Необхідно обмежити рух кістки в області пошкодження, причому, бажано зафіксувати не тільки постраждалу кістку, але і нижче розташовані суглоби. При відкритих переломах перед накладанням шини на рану спочатку накладають стерильну пов'язку.

При підозрі на перелом хребта постраждалого необхідно покласти на тверду рівну поверхню- щит або дошки. При переломі і вивиху шийних хребців кістки фіксують за допомогою дротяної шани, яку накладають зі спини.

При обмороженні.

Як можна швидше зігрійне обморожену ділянку, в жодному разі не розтирайте її снігом, так можна тільки збільшити небезпеку омертвіння тканин. Не слід зігрівати обморожені місця сухим теплом, краще всього у теплу воду (трішки вище 40 С). Якнайменше чіпайте шкіру до приїзду лікаря.

І на останок, після надання першої домедичної допомоги потрібно обов'язково звернутись до лікаря.

 

 

******

 

6 березня 2015 року у м. Гайвороні на території центрального ринку відбувся ярмарок сільськогосподарської продукції. Жителі району мали нагоду придбати сільськогосподарську продукцію та продукти за цінами товаровиробників – нижчими за ринкові. Продавцями було представлено якісну продукцію, а саме: хліб, хлібобулочні вироби, борошно, м'ясо, крупи в асортименті, олія, тощо. Забезпечили ярмарок продукцією власного виробництва 10 сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств, серед них: ПОСП "Вікторія", ПП "Гур'єво", ПСП "Нива", ПСП "Близнюки", ФГ "Світанок", ТОВ "Долинівка", ТОВ "Перлина", СТОВ "Деметра", ТОВ "Гарт", ТОВ "Глекос", ТОВ "Завалля-хліб". Відрадно, що подібні ярмарки в місті вже стали традиційними. Такі ярмарки проводяться регулярно щонеділі, щовівторка та щоп’ятниці. До участі в них залучаються сільськогосподарські формування, фермерські господарства, суб’єкти підприємницької діяльності у сфері торгівлі та громадського харчування, підприємства споживчої кооперації, переробної промисловості та особисті селянські господарства.

 

 

******

 

Підсумки роботи агропромислового комплексу Гайворонського району

за 2014 рік

 

У 2014 році валовий збір зернових та зернобобових культур по всіх категоріях господарств склав 145,9 тис. тонн зерна, при урожайності 52,1 ц/га, що на 2,3 тис. тонни більше за валовий збір 2013 року (в обласному рейтингу урожайності зернових культур Гайворонський район займає 1 місце).  Озимого ячменю намолочено 131155 тонн, при урожайності 34,8 ц/га; озимої пшениці намолочено 37442 тонни, при урожайності 48,8 ц/га; ярого ячменю намолочено 7029 тонн, при урожайності 32,7 ц/га; гороху намолочено 545 тонн, при урожайності 34,5 ц/га; вівса намолочено 144 тонни, при урожайності 29,5 ц/га; ярої пшениці намолочено 434 тонни, при урожайності 27,1 ц/га. Крім того валовий збур озимого ріпаку складає 3099 тонн, при урожайності 28,8 ц/га; кукурудзи на зерно намолочено 87393 тонни, урожайність – 65,0 ц/га.

Валовий збір круп’яних культур складає 487 тонн, в тому числі  гречки – 274 тонни та проса 213 тонн.

Соняшника намолочено 25065 тонн при урожайності 26,4 ц/га; сої намолочено 4824 тонни, урожайність складає 20,9 ц/га.

Під урожай 2015 року по сільськогосподарських підприємствах Гайворонського району озимих зернових посіяно на площі 12932 га, що складає 115 % до запланованого, в тому числі посіяно озимої пшениці на площі 10016 га (114 % до запланованого), озимого ячменю – на площі 2915 га (83 % до запланованого), озимого жита – на площі 10 га (100 % до запланованого) та озимих на зелений корм – на площі 280 га (105 % до запланованого). Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 1022 га, що складає 93 % до запланованого. На даний час критична ситуація з посівами озимого ріпаку. Є загибель даної культури на площі 238 га.

Станом на 01 січня 2015 року в сільськогосподарських підприємствах Гайворонського району поголів’я великої рогатої худоби склало 1735 голів, що складає 85,8 % до відповідного періоду минулого рок, в тому числі корів 602 голови, (101,5 % до м.р.).

Поголів’я свиней нараховувалось в кількості 1919 голів (91,6 % до минулого року). Поголів’я овець  складає 99 голів (63,1 % до минулого року) та поголів’я птиці 3482 голови що становить 91,3 % до минулого року.

Виробництво продукції тваринництва за 2014 рік склало:

реалізація м’яса в живій вазі – 465,3 тонни (94,4 % до минулого року);

молока – 2348 тонн (96,5 % до минулого року);

вирощено в живій масі всього – 349,7 тонн (93 % до минулого року).

За 2014 рік від однієї фуражної корови було отримано 4246  кг молока. Приплід телят зменшився на 129 голів, приплід поросят збільшився на 19 голів.

У 2014 році було виплачено заборгованість по дотації за 2013 рік на суму 118,5 тис. гривень.

За 2014 рік виплачено 25884,10 тис.грн. орендної плати за землю, в тому числі видано зерном 8,8 тис.тонн, зокрема продовольчою пшеницею 4,4 тис.тонн, видача складає 104,62 %; за майно виплачено 56,45 тис.грн. орендної плати, видача складає 112,61 %.

Виробництво валової продукції за 2014 рік складає 180 млн. грн., або 100,7% до відповідного періоду минулого року. За результатами 12 місяців 2014 року агропромисловий комплекс Гайворонського району в обласному рейтингу займає 8 місце по виробництву валової продукції.

У 2014 році в галузі сільського господарства реалізовано 2 інвестиційних проекти, а саме:

- будівництво елеватора на базі ПСП "Перемога", вартість проекту складає 30 млн. грн. на даний час господарством змонтовано 2 ємкості для зберігання зерна та під’їзні шляхи, використано 9 млн. грн.;

- технічне переоснащення сільськогосподарських підприємств Гайворонського району (придбання техніки та новітніх технологій), вартість проекту складає 15 млн. грн.

Основними проблемами галузі сільського господарства в першу чергу є:

Велика розбіжність в цінах на товари для ведення сільського господарства (пально-мастильні матеріали, міндобрива, засоби захисту рослин) з закупівельними цінами на вироблену сільськогосподарську продукцію.

 

******

 

ЗУПИНИМО ВОГОНЬ РАЗОМ!

Протягом багатьох десятиліть в українців вироблялась звичка спалювати опале листя, стерню та інші рослинні рештки на полях, огородах, присадибних ділянках, тому мало хто задумується про вплив такої діяльності на навколишнє природне середовище і на нас самих. При згоранні однієї тонни рослинних залишків в повітря вивільняється майже дев’ять кілограм мікрочасток диму, до складу яких входять пил, оксиди азоту, чадний газ і низка канцерогенних сполук. Настав час відмовитись від цієї шкідливої звички, і свій вклад у це повинен зробити кожен українець.

 

Спалювання стерні

Горіння – найбільш швидкий та даремний спосіб вивільнення біологічної енергії, що накопичена рослинами. В умовах низької вологості ґрунту згорає не лише стерня, але і гумус найбільш родючого поверхневого шару, внаслідок чого знижується біологічна активність ґрунту. Особливо велику шкоду приносить спалювання соломи, що лежить у валках або копицях. Там через більш інтенсивну температуру відбувається пошкодження родючої ріллі на більшу глибину. За підрахунками спеціалістів-аграріїв, при спалюванні стерні озимої пшениці з одного гектару знищується така кількість органічної речовини і поверхневого шару ґрунту, яку можна компенсувати лише внесенням 40 т/га гною. Для відновлення шару ґрунту товщиною один сантиметр природним шляхом потрібно не менше 100 років, а методів штучного створення гумусу поки що не існує. До того ж, разом із стернею вогонь знищує безцінну біосферу ланів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки, а на їх місце приходять патогенні мікроорганізми та бур’яни. Наприклад, спалювання пожнивних решток дуже небезпечно для дощових черв'яків, тому що призводить до знищення органічної маси, засушення та ущільнення ґрунту, а у результаті і до їх загибелі.

Деякі аграрії помилково вважають, що спалювання стерні або соломи сприяє насиченню та удобренню ґрунту золою. Насправді спалювання рослинних решток не дає нічого нового, мінеральні поживні речовини, котрі знаходяться у золі все одно потрапили б до ґрунту при розкладанні органіки.

Органічна речовина визначає здатність ґрунту протистояти водній та вітровій ерозії – зчепленні з органікою частинки піску і глини важче змиваються водою та видуваються вітром, а значить, родючий шар ґрунту краще зберігається з часом. Збереження на поверхні ґрунту пожнивних решток також зменшує перенос ґрунтових частинок за рахунок зниження швидкості вітру між стеблами стерні у приземному шарі. Наприклад, при швидкості вітру 12,0 м/сек 400 стернинок знижують швидкість повітряного потоку на висоті 5-10 см до 4,7 м/сек. 

Випадки пожеж від спалювання сухої трави та стерні стають все більш частішими. Цьому сприяє і суха погода. Спалювання стерні та залишків соломи веде до забруднення повітря продуктами горіння, вигорання прилеглих лісосмуг, лісів, унікальної заповідної рослинності, завдає значної шкоди мікрофлорі ґрунту та призводить до підвищення в ньому вмісту забруднюючих речовин. Місцями несанкціоноване спалювання сухої рослинності веде до загибелі ще незібраного врожаю. Також під час таких пожеж страждають люди.

Через поля часто проходять високовольтні лінії електропередач, як відомо дим та вогонь є напівпровідниками і можуть призвести до їх коротких змикань та вимкнення, завдаючи державі значні матеріальні збитки.

В останнє десятиліття випалювання стерні значно почастішали та набули загальнонаціональної біди. У цьому вбачаються дві основні причини. По-перше, багато господарів вдаються до найбільш дешевого способу очищення поля після жнив через нестачу технічних та фінансових засобів. По-друге, занепад або повна відсутність належної просвітницької роботи щодо ефективного ведення сільського господарства сучасними фермерами. Адже вони беруть землю в оренду і не турбуються про те, що буде з ґрунтом після того, як вони отримають прибуток.

 

Відповідальність 

Спалювання рослинних залишків суворо заборонено в Україні статтями 16 та 22 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», ст. 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пунктами 3.6.14. та 3.7.1. «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», пунктами 3.6 та 6.4.2. «Правил утримання зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України», статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно ст. 39 Закону України “Про тваринний світ” та ст. 27 Закону України “Про рослинний світ” випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом.

 

Що ж робити з опалим листям та рослинними рештками? 

Найбільш дружнім по відношенню до довкілля шляхом утилізації опалого листя та рослинних решток є компостування. Найціннішою характеристикою компосту є великий вміст у ньому необхідних рослинам хімічних сполук. Використовувати компост в якості добрива можна вже через рік після закладки, а його корисні властивості зберігатимуться ще 4 роки.

Стерня та рослинні залишки на полях є цінним сидеральним добривом для ґрунту, для покращення та прискорення розкладення сидератів можна застосовувати біодеструктори, які, крім того, підвищують продуктивність сільськогосподарських культур на 10-30%.

Мало хто із сільськогосподарських виробників знає про існування документа «Енергетична стратегія України на період до 2020 року та подальшу перспективу», яким передбачається значне розширення використання відновлюваних джерел енергії. Серед найбільш використовуваних – відходи деревини, солома та стебла сільськогосподарських культур, тверді побутові відходи, біогаз, який можна виробляти з гною і посліду тощо.

 

******

 

З метою врегулювання цінової ситуації на молочному ринку Кіровоградська облдержадміністрація та Кіровоградська обласна рада звернулися до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо врегулювання на державному рівні закупівельних цін на молоко ІІ ґатунку від господарств населення.

Мінагрополітики України повідомило про підписання 15 травня 2014 року Меморандуму про узгодження дій із молокопереробними підприємствами, відповідно до якого останні беруть на себе зобов'язання забезпечити стабілізацію закупівельних цін на молоко у сільськогосподарських товаровиробників та утримання їх на рівні:

для сільськогосподарських підприємств: вищий ґатунок – 4,20 грн., перший ґатунок – 4,00 грн.;

для приватного сектору: перший ґатунок – 2,50 грн., другий ґатунок – 2,20 грн.

 

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО ЗАКУПІВЛЮ МОЛОКА В ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ

 

1.     Які законодавчі норми регламентують укладання угод на закупівлю молока, ведення розрахункових книжок та закупівлю молока через пункти закупівлі молока?

Укладання договорів та закупівля молока через пункти закупівлі молока регламентується:

·        Законом України «Про молоко та молочні продукти».

·        Вимогою пункту 3.7  ДСТУ 3662-97 «Масова частка жиру та масова частка білку в молоці повинні відповідати базисним нормам, які затверджені Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку. Закупівельна ціна на молоко та система оплати під час його закупівлі встановлюється і регулюється відповідними нормативними документами з урахуванням встановлених базисних норм по жиру та білку».

·        Розділом 2. пункт 2.1 наказу Державного департаменту ветеринарної медицини від 21.03.2002 № 18 «Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах» :  «Закупівля молока від тварин, які утримуються в особистих селянських господарствах, повинна здійснюватись лише на відповідно обладнаному пункті».

Видача розрахункових книжок передбачена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.07.2002 року № 176 «Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране.  Вимоги при закупівлі".

Примірний договір розроблений на основі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.09.2008 року № 548 «Про затвердження примірного договору на закупівлю молока для дитячого харчування».

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.08.2003 року № 262 «Про затвердження Рекомендацій щодо виробництва і реалізації молока від корів, які утримуються у господарствах населення відповідно до вимог ДСТУ 3662-97», визначено, що здача молока проводиться на основі укладених угод.

2.      Яка мета укладання угод та ведення розрахункових книжок на закупівлю молока?

Метою укладання угод та ведення розрахункових книжок на закупівлю молока є: забезпечення прозорості закупівель, покращення якості молока, захист від шахраїв, гарантії товаровиробнику, гарантії молокопереробному підприємству в забезпеченні молочною сировиною.

3.     На які пункти потрібно звернути особливу увагу при укладанні угод на закупівлю молока в господарствах населення?

Найактуальнішим питанням для здавачів є ціна на молоко. Тому, в примірному договорі, особливу увагу треба звернути на ціну та якість молока, а саме:

Ціна молока – закупівельна ціна 1 кг молока першого ґатунку при базисних нормах вмісту жиру (3,40 %) та білку (3,00 %), встановлюється за домовленістю сторін при укладанні договору.

Ціна молока вищого ґатунку вища ціни 1 ґатунку на 15 %.

Ціна молока ІІ ґатунку нижча ціни І ґатунку на 10 %.

Ціна молока негатункового нижча ціни ІІ ґатунку на 30 %.

4. Які дані повинні бути зафіксовані в розрахунковій книжці на молоко?

В розділі І « Продаж молока»: дата продажу, кількість прийнятого молока (кг), вміст жиру та білка (%), підпис приймальника.

В розділі  II. «Розрахунки за продане молоко» : місяць та  період  в якому здійснювалась прийомка молока, кількість прийнятого молока (кг), вміст жиру та білка (%), договірна ціна за 1 кг молока (грн.), нарахована сума виплат (грн.), сума дотації (грн.), усього до видачі (грн.), підписи приймальника та здавальника молока.

5.     Як правильно вести розрахункову книжку?

·        Розрахункова книжка є документом, що підтверджує здачу-приймання молочної сировини на приймальний пункт.

·        При кожній здачі молочної сировини обов'язково надавати розрахункову книжку для запису кількості і  якісних показників зданої сировини.

·        Необхідно слідкувати за своєчасністю записів у розрахунковій книжці щодо вмісту жиру та білка в зданій молочній сировині.

·        Перевіряти правильність кожного запису в розрахунковій книжці.

·        При  одержанні  грошей  вимагати  запис  одержаної суми в розрахункову книжку, перевіряйте правильність розрахунків.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 05.08.2003 року №262, розрахункові книжки продавців молока повинні  бути пронумеровані, прошнуровані та завірені керівником  молокозаводу. Вони є основним  документом  для здійснення оплати за продане молоко.

6.    Хто буде контролювати порушення порядку закупівлі (здачу молока без договорів та приймання молока без пунктів прийому молока).

Після закінчення процедури заключення типових (повноцінних)  договорів, контроль за порушення порядку закупівлі молока без договорів та приймання молока без пунктів прийому молока буде проводити державна служба ветеринарної медицини. Службою буде заборонятися як закупівля так і приймання молока на молокопереробні підприємства області.

7.    Що потрібно мати власнику (виробнику) молока для продажу на молокопереробне підприємство сирого товарного молока.

5.    Тварина обов’язково повинна бути ідентифікована, мати паспорт і ветеринарну картку.

6.    Молоко, яке закуповується, повинно отримуватись від здорових корів в господарствах, благополучних щодо інфекційних захворювань, тварина повинна бути обов’язково щепленою та дослідженою.

7.    Дослідження на субклінічні форми маститу щомісячно.

 

******

 

Станом на 29 квітня 2014 року по всіх категоріях господарств посіяно всього 18165 га, що складає 65% до запланованого, в тому числі ранніх ярих культур посіяно на площі 3513 га (91%), з них – ярого ячменю на площі 3018 га (91%), гороху – 230 га (100%), ярої пшениці 180 га (78 га), вівса – 85 га (100%); соняшнику посіяно на площі 6459 га, що складає 81% до запланованого, сої – 17 га (1%); кукурудзи посіяно на площі 8176 га, що складає 59,8%, в тому числі  на зерно – 7906 га (61%), на силос і зелений корм – 270 га (36%).

******

 

Управління агропромислового розвитку Гайворонської районної державної адміністрації надає перелік вищих навчальних закладів, до яких у 2014 році будуть видані цільові направлення учням випускних класів сільських та селищних шкіл.

 

Перелік

вищих навчальних закладів системи Міністерства аграрної політики  та продовольства України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Назва навчального закладу і напряму

1. Білоцерківський НАУ     всього

6.030509 - Облік і аудит

6.030601 - Менеджмент

6.040106 - Екологія,охор.навк.сер.та зб-не прир-ня

6.090101 - Агрономія

6.090102 - Техн. виробництва і переробки прод. тв-ва

6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

6.110101 - Ветеринарна медицина

2. Дніпропетровський ДАУ  всього

6.030509 - Облік і аудит

6.030507 - Маркетинг

6.030601 - Менеджмент

6.040106 - Екологія,охор.навк.сер.та зб-не прир-ня

6.100202 - Процеси, машини та обладнання АПВ

6.090101 - Агрономія

6.090102 - Техн. виробництва і переробки прод. тв-ва

6.110101 - Ветеринарна медицина

3. Миколаївський  ДАУ         всього

6.030509 - Облік і аудит

6.030601 - Менеджмент

6.100202 - Процеси, машини та обладнання АПВ

6.100101 - Енергетика та електротехнічні с-ми в АПК

6.090101 - Агрономія

6.030508 - Фінанси і кредит

6.090102 - Техн. виробництва і переробки прод. тв-ва

4. Одеський ДАУ                 всього

6.030509 - Облік і аудит

6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

6.100202 - Процеси, машини та обладнання АПВ

6.090101 - Агрономія

6.090102 - Техн. виробництва і переробки прод. тв-ва

6.110101 - Ветеринарна медицина

5. Полтавська ДАА            всього

6.030509 - Облік і аудит

6.030601 - Менеджмент

6.100202 - Процеси, машини та обладнання АПВ

6.090101 - Агрономія

6.090102 - Техн. виробництва і переробки прод. тв-ва

6.110101 - Ветеринарна медицина

6. Уманський НУС                 всього

6.030509 - Облік і аудит

6.030507 - Маркетинг

6.030601 - Менеджмент

6.051701 - Харчові технології та інженерія

6.100202 - Процеси, машини та обладнання АПВ

6.090101 - Агрономія

6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

7. Харківський НАУ           всього

6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

8. Національний університет біоресурсів і природокористування України*

6.030509 - Облік і аудит

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030601 - Менеджмент

6.030507 - Маркетинг

6.040106 - Екологія,охор.навк.сер.та зб-не прир-ня

6.100101 - Енергетика та електротехнічні с-ми в АПК

6.100202 - Процеси, машини та обладнання АПВ

6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

6.090101 - Агрономія

6.090102 - Техн. виробництва і переробки прод. тв-ва

6.050701 - Електротехніка та електротехнології

6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

6.110101 - Ветеринарна медицина

Кіровоградський національний технічний університет 

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030504 Економіка підприємства

6.030504 Економічна кібернетика

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.070106 Автомобільний транспорт

6.050502 Інженерна механіка

6.050701 Електротехніка та електротехнології

6.050201 Системна інженерія

6.050102 Комп’ютерна інженерія

6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100102 Процеси, машини та обладнання АПВ

 

******

 

За структурою економіки Гайворонський район є індустріально аграрним, адже промисловість складає 54% валового продукту, а сільське господарство та лісництво 34%. Втім, агропромисловий комплекс району являє собою невід’ємну значущу складову виробничої сфери та об’єднує напрями діяльності, які мають важливе значення для забезпечення населення району продуктами харчування. Помірно-теплий клімат та плідні чорноземи є основою успішного розвитку сільськогосподарського виробництва в районі, про що свідчить діяльність 113 сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, у тому числі 19 сільськогосподарських підприємств та 94 фермерських господарств.

 

Загальна площа сільськогосподарських угідь на території Гайворонського району складає 55514,1851 га, з них ріллі – 47835,5 га, сіножатей – 1482,5 га, пасовищ – 5400,7702 га, багаторічних насаджень – 795,3 га.

 

Гайворонський район здавна славиться унікальними родючими ґрунтами, із 47,8 тис.га землі найбільш поширені ґрунти – чорноземи, які займають 85 % площі. Загальна площа водного фонду – 1496 га, в т.ч. під природними водостоками 246,7 га, під штучними водосховищами – 538,2 га, підставками – 711,7 га.

 

У районі розпайована земля та майно колишніх колективних сільськогосподарських підприємств. Кількість власників земельних часток (паїв) – 11807 осіб з них: приєднали паї до особистих ділянок – 1960 осіб, віддали в оренду новоствореним сільськогосподарським підприємствам 6070 осіб, відали в оренду фермерським господарствам – 3777 осіб. Середній розмір земельної ділянки (паю) – 2,83 га. Загальна кількість орендованих земель – 27858,3 га. Орендна плата за оренду землі складає 4%.

 

У галузевій структурі сільського господарства району провідне місце належить галузі рослинництва – 92%. Перевага надається вирощуванню зернових культур (озима пшениця, озимий та ярий ячмінь, кукурудза).

 

Тваринницька галузь спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці. Основним напрямком є виробництво молока і м’яса. Галуззю тваринництва займається 8 господарств, з яких: одне підприємство – ПОСП «Вікторія» – має статус племінного репродуктора з вирощуванням великої рогатої худоби симентальської породи.

 

 

ПСП «Нива»

 

Приватне сільськогосподарське підприємство «Нива» (директор С.М. Савчук)  – одне з кращих у районі, здійснює свою діяльність селі Хащувате. Підприємство орендує 1600 га землі, в т.ч. 1489 га земельних паїв 589 орендодавців. Розвивається галузь рослинництва. Вирощуються зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями. 2013 році господарство отримало з одного гектара по 47,9 ц озимої пшениці, по 17,5 ц озимого ячменю, по 32,7 ц ярого ячменю, 31, 6 ц гороху, 27,3 ц/га проса, 17,7 ц гречки, 84,3 ц кукурудзи в зерні,  по 24,5 ц соняшнику, 28,3 ц озимого ріпаку.   У господарстві розвинуті підсобні промисли функціонує млин, олійня і крупорушка.

Розвивається в господарстві і галузь тваринництва. Так станом на 01 січня 2014 року утримувалось 690 голів великої рогатої худоби в тому числі 258 голів корів, 699 голів свиней та 44 голови коней. За 2013 рік господарством було вироблено 10370 центнерів молока, реалізовано 1298 центнерів м'яса в живій вазі, отримано 288 голів приплоду телят та 954 голови поросят.

 

 

ПСП «Урожай»

 

Приватне сільськогосподарське підприємство «Урожай» (директор О.Г. Метановський) здійснює свою діяльність у місті Гайвороні, орендує 878 га землі, в т.ч. 537,39 га земельних паїв 201 орендодавців. Господарство розвиває рослинницьку галузь. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями. У 2013 році господарство отримало  з одного гектара по 67,2 ц озимої пшениці, по 45,0 ц озимого ячменю, по 23,7 ц ярого ячменю, 86,5 ц кукурудзи в зерні,  по 26,9 ц соняшнику, 40,8 ц озимого ріпаку.

 

 

ФГ «Лан»

 

Фермерське господарство «Лан» у с.Бандурове (керівник А.Я. Опаленко) орендує 3258 га землі, в т.ч. 3180,6 га земельних паїв, в 1308 орендодавців Розвивається галузь рослинництва. Вирощуються зернові та технічні культури. У 2013 році господарство отримало з одного гектара по 35,3 ц озимої пшениці, по 29,2 ц озимого ячменю, 29,0 ц вівса, 49,2 ц кукурудзи в зерні,  по 34,8 ц соняшнику, 20,6 ц озимого ріпаку. Також, фермерське господарство орендує 4 ставки загальною площею водного дзеркала 352 га. Вирощує коропа і товсто лоба. У господарстві розвинуті підсобні промисли функціонує млин, олійня і крупорушка.

 

 

ФГ «Олена»

 

Фермерське господарство «Олена» (голова Ю.В.Сирота) здійснює свою діяльність в м. Гайворон (голова Ю.В.Сирота). Господарство орендує 1607 га землі, в т.ч. 1599 га земельних паїв 543 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями. У 2013 році господарство отримало з одного гектара по 40,1 ц озимої пшениці, 75,6 ц кукурудзи в зерні, по 20,2 ц соняшнику, 24,5 ц озимого ріпаку.

 

 

СТОВ «Деметра»

 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Деметра» (директор Д.М. Моргун) здійснює свою діяльність селі Берестяги – одне з кращих у районі. Господарство орендує 709 га землі, в т.ч. 596,4 га земельних паїв  171 орендодавців. Товариство розвиває рослинницьку галузь. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями. 2013 році господарство отримало з одного гектара по 55,4 ц озимої пшениці, по 41,2 ц озимого ячменю, по 30,5 ц ярого ячменю, 96,9 ц кукурудзи в зерні,  по 39,7 ц соняшнику, по 23,7 ц сої, 29,6 ц озимого ріпаку.

 

 

ФГ «Володимир»

 

Фермерське господарство «Володимир» (голова В.П. Комайгородський) здійснює свою діяльність селі Солгутове. Господарство орендує 945 га землі, в т.ч. 764,5 га земельних паїв 176 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями. 2013 році господарство отримало з одного гектара по 27,6 ц озимої пшениці, по 15,9 ц озимого ячменю, по 11,4 ц ярого ячменю, 45,5 ц кукурудзи в зерні, по 24,6 ц соняшнику, 16,4 ц озимого ріпаку.

 

 

ФГ «Ятрань»

 

Фермерське господарство «Ятрань» (голова Войтенко Г.В.) здійснює свою діяльність селі Вікнина. Господарство орендує 1153 га землі, в т.ч. 744,5 га земельних паїв 246 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями. У 2013 році господарство з одного гектара по 19,5 ц озимої пшениці, по 32,9 ц ярого ячменю, 31, 6 ц гороху, 66,3 ц кукурудзи в зерні,  по 41,4 ц соняшнику, 16,0 ц сої, 37,2 ц озимого ріпаку.

 

 

ФГ «Явір-К»

 

Приватне сільськогосподарське підприємство «Явір-К» (директор В.Ф. Крисаченко) здійснює свою діяльність селі Тополі. Господарство орендує 327,44 га землі, в т.ч. 319,2 га земельних паїв 125 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. У 2013 році господарство з одного гектара по 42,4 ц озимої пшениці, по 21,9 ц озимого ячменю, 18,9 ц ярого ячменю, 91,5 ц кукурудзи в зерні,  по 36,4 ц соняшнику, 25,7 ц озимого ріпаку.

 

 

ТОВ «Долинівка»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Долинівка» (директор В.М. Хоменко) здійснює свою діяльність селі Долинівка  – одне з кращих у районі. Господарство орендує 1965 га землі, в т.ч. 1719,5 га земельних паїв 582 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями.  2013 році господарство отримало з одного гектара по 38,7 ц озимої пшениці, по 44,2 ц озимого ячменю, по 39,6 ц ярого ячменю, 24,2 ц гороху, 46,5 ц вики, 31,0 ц/га проса, 20,6 ц гречки, 95,6 ц кукурудзи в зерні, по 33,5 ц соняшнику, 22,2 ц озимого ріпаку.

Товариство займається також і галуззю тваринництва, так станом на 01 січня 2014 року в господарстві утримувалось 433 голови великої рогатої худоби в тому числі 127 голів корів, 573 голови свиней і 3512 голів гусей. За 2013 рік господарством було вироблено 5605 центнера молока, реалізовано 693 центнера м'яса в живій вазі та отримано 20,0 тисяч яєць. За 2013 рік в господарстві отримано 179 голів приплоду телят, 422 голови поросят та виведено молодняка гусей в кількості 11363 голови.

 

 

ПОСП «Казавчин-Агро»

 

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Казавчин-Агро» (директор І.М. Демченко) здійснює свою діяльність селі Казавчин. Господарство орендує 1518 га землі, в т.ч. 1216,3 га земельних паїв 404 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями.  2013 році господарство отримало з одного гектара по 44,8 ц озимої пшениці, по 34,4 ц озимого ячменю, 75,9 ц кукурудзи в зерні,  по 26,4 ц соняшнику, 22,7 ц сої.

Станом на 01 січня 2014 року на підприємстві утримувалось 97 голів великої рогатої худоби в тому числі 47 голів корів. Протягом 2014 року підприємство планує якісно поліпшити наявне поголів’я за рахунок закупівлі  50 голів племінних нетелів.

 

 

ТОВ «Інвестагросервіс»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестагросервіс» (директор І.М. Демченко) здійснює свою діяльність селах Могильне, Вікнина, Мощене – одне з кращих у районі. Господарство орендує 2983 га землі, в т.ч. 2792,7 га земельних паїв 852 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями.  2013 році господарство отримало з одного гектара по 47,6 ц озимої пшениці, по 40,5 ц озимого ячменю, 90,6 ц кукурудзи в зерні,  по 31,6 ц соняшнику.

 

 

ПОСП «Славутич»

 

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Славутич» (директор О.В. Громовий) здійснює свою діяльність селі Могильне. Господарство орендує 583 га землі, в т.ч. 578,53 га земельних паїв 218 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями.  2013 році господарство отримало з одного гектара по 36,5 ц озимої пшениці, по 33,3 ц озимого ячменю, по 14,0 ц вівса, 121,3 ц кукурудзи в зерні,  по 44,8 ц соняшнику.

 

 

ТОВ «Агро-Ритм»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Ритм» (керівник Казачонок Г.К.) здійснює свою діяльність селі Жакчик. Господарство орендує 612 га землі, в т.ч. 493,9 га земельних паїв 159 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями.  2013 році господарство отримало з одного гектара по 31,8 ц озимої пшениці, по 41,1 ц озимого ячменю, 77,8 ц кукурудзи в зерні,  по 32,4 ц соняшнику, 21,8 ц сої, 25,2 ц озимого ріпаку.

 

 

ФГ «Людмила»

 

Фермерське господарство  «Людмила» (голова В.Г. Пустовойт) здійснює свою діяльність селі Бугове. Господарство орендує 658 га землі, в т.ч. 506,75 га земельних паїв 190 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. 2013 році господарство отримало з одного гектара по 34,1 ц озимої пшениці, по 23 ц озимого ячменю, по 18 ц ярого ячменю, 69,7 ц кукурудзи в зерні,  по 26,0 ц соняшнику, 17,3 ц сої,  13,8 ц озимого ріпаку.

 

 

ФГ «Надія»

 

Фермерське господарство  «Надія» (голова М.С. Поліщук) здійснює свою діяльність селі Тополі. Господарство орендує 358 га землі, в т.ч. 185,4 га земельних паїв 58 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. 2013 році господарство отримало з одного гектара по 34,7 ц озимої пшениці, по 45,9 ц озимого ячменю, по 19,7 ц ярого ячменю, 54,0 ц кукурудзи в зерні,  по 19,8 ц соняшнику.

 

 

ПОСП «Вікторія»

 

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Вікторія» (директор В.Н. Бендяк) здійснює свою діяльність селищі міського типу Завалля – одне з кращих у районі. Господарство орендує 1002 га землі, в т.ч. 804,9 га земельних паїв 273 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями.  2013 році господарство отримало з одного гектара по 36,1 ц озимої пшениці, по 34,0 ц озимого ячменю, 72,0 ц кукурудзи в зерні,  14,5 ц/га проса, по 29,2 ц соняшнику.

Окрім того дане підприємство являється племінним репродуктором по вирощувані великої рогатої худоби симентальської породи. Станом н 01 січня 2014 року в господарстві утримувалось 44, голови великої рогатої худоби в тому числі 137 голів корів та 116 голів свиней. За 2013 рік на підприємстві було вироблено 7413 центнерів молока та реалізовано 392 центнера м'яса в живій вазі.

 

 

ПСП «Перемога»

 

Приватне сільськогосподарське підприємство «Перемога» (керівник В.С. Пойда) здійснює свою діяльність селі Соломія – одне з кращих у районі. Господарство орендує 633 га землі, в т.ч. 408 га земельних паїв 145 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями. 2013 році господарство отримало з одного гектара по 59,6 ц озимої пшениці, по 29,4 ц озимого ячменю, 135 ц кукурудзи в зерні,  по 45,0 ц соняшнику, 39,1 ц сої, по 27,9 озимого ріпаку.

 

 

ТОВ «Гарт»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарт» (керівник Шевчук Ю.В.) здійснює свою діяльність селах Берестяги, Мощене. Господарство орендує 975,5 га землі, в т.ч. 975,5 га земельних паїв 285 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями. 2013 році господарство отримало з одного гектара по 45,0 ц озимої пшениці, по 38,0 ц озимого ячменю, 32,1 ц ярого ячменю, 73,2 ц кукурудзи в зерні, по 32,6 ц соняшнику, 31,4 ц сої.

 

 

АФ ТОВ «Воля»

 

Агрофірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Воля» (директор В.В. Кучер) здійснює свою діяльність селі Таужне. Господарство орендує 1055 га землі, в т.ч. 1055 га земельних паїв 438 орендодавців. Господарство розвиває галузь рослинництва. Вирощує зернові і технічні культури за інтенсивною і енергозберігаючою технологіями. 2013 році господарство отримало з одного гектара по 25,5 ц озимої пшениці, по 24,5 ц озимого ячменю, по 19,6 ц ярого ячменю, 91,0 ц кукурудзи в зерні,  по 20,0 ц соняшнику.

 

******

 

У 2014 році Аграрний фонд продовжує закупівлі

зерна на умовах форварду.

 

На сьогодні Аграрний фонд приймає заявки від сільгосптоваровиробників на реалізацію пшениці, жита та ячменю врожаю 2014 року.

Авансування зазначених культур здійснюється за формулою 50% + 20%, з яких:

·                    50%  – під час укладання договору;

·                    20% – за результатами весняного огляду страховою компанією відповідних посівів.

Одночасно, навесні Аграрний фонд закуповуватиме овес, просо та гречку врожаю 2014 року на умовах форварду за фактом посівів цих культур. Після укладання відповідних угод сільгосптоваровиробники отримуватимуть аванс у розмірі 70%, що розрахований на підставі мінімальної інтервенційної ціни для відповідної культури.

Розміри мінімальних інтервенційних цін, авансових платежів та знижки з однієї тони під час остаточного розрахунку.

Культура

Мінімальна інтервенційна ціна (з ПДВ),
грн

Розмір авансу
 за 1 тонну,
грн

50%

20%

Пшениця м’яка 2 класу

1 841,00

920,50

368,20

Пшениця м’яка 3 класу

1 736,00

868,00

347,20

Пшениця м’яка 4 класу

1 667,00

833,50

333,40

Жито 1 класу

1 601,00

800,50

320,20

Жито 2 класу

1 525,00

762,50

305,00

Жито 3 класу

1 453,00

726,50

290,60

Ячмінь 3 класу

1 567,00

1 096,90

Овес 1 класу

2 640,00

1 848,00

Овес 2 класу

2 420,00

1 694,00

Овес 3 класу

2 200,00

1 540,00

Просо 1 класу

2 750,00

1 925,00

Просо 2 класу

2 500,00

1 750,00

Просо 3 класу

2 250,00

1 575,00

Гречка

3 450,00

2 415,00

Остаточний розрахунок відбуватиметься за ринковими цінами, індикатором яких будуть середньозважені ціни рівноваги (фіксінгу) за результатами 3-х останніх торгових сесій на організованому аграрному ринку на момент поставки зерна за вирахуванням фіксованої знижки та виплачених авансових платежів.

Крім того, Аграрний фонд у найближчій перспективі планує здійснювати реалізацію аміачної селітри за фіксованими пільговими цінами безпосередньо контрагентам, які уклали форвардні угоди на поставку зерна врожаю 2014 року.